foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

jezecci@msriegrovadc.cz
středa, 07 říjen 2020 13:59

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

 

Říjen

Integrovaný blok "Oranžová a hnědá, podzim barvy hledá".

 

Tematické celky:

říjen:

 • Kouká z trávy zcela zdravý, tváří se jak hříbek pravý
 • Přišel podzim do zahrady, všechny barvy namíchal
 • Co vyrostlo na zahrádce, máme na ní spoustu práce
 • Co sklidíme na políčku, brambory i cibuličku

Cíle:

Seznamovat děti se znaky podzimu. Seznamovat s sezónními činnostmi. Učit děti všímat si počasí, Seznamovat s podzimními svátky. Určovat podzimní plodiny polní a zahradní. Učit děti znát některé druhy hub. Učit děti pojmenovávat některé druhy ovoce a zeleniny, všímat si chutí a barev těchto plodů.

 

Co se učíme:

Náš táta šel na houby, 
on tam někde zabloudí.
Nezabloudí, neboj se,
on vám houby přinese.

 

Hříbku, hříbku, ukaž se mi,
neschovávej se mi v zemi,
vystrč hlavu ze chvojí,
správný hřib se nebojí.

 

Jakub hopsá dupy dup,
nese košík plný hub.
Šlape si to domů z Hůrky,
nese samé muchomůrky.
Ty náš Kubo, uč se z chyb,
muchomůrka není hřib!

 

Akce na měsíc říjen 2021:

 • Hláskař pro předškoláky.
 • Seznámení se s němčinou a kamarádem havranem.
 • Cvičení v tělocvičně TJ Spartak.
 • Plavecký výcvik pro předškoláky.
 • Oslavy narozenin dětí.
 • Procházka do lesního parku s pozorováním a určováním lesních stromů a plodů.

 

 

 

Září

 

Integrovaný blok "Oranžová a hnědá, podzim barvy hledá".

 

Tematické celky:

září:

Máme nové kamarády

Moje rodina a já

Jablíčko se kutálelo

 

Cíle:

Vytvořit prostředí pro navazování nových kladných vztahů k okolí a lidem.
Poznávat a spoluvytvářet pravidla společenského soužití a jejich aplikace v přirozeném sociokulturním prostředí.
Rozvíjet základní společenské postoje a návyky.
Seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije.
Orientovat se a adaptovat se v novém prostředí MŠ.
Uvědomovat si vlastní tělo v rámci základních hygienických návyků a základů sebeobsluhy.
Rozvíjet komunikativní dovednosti/verbální i neverbální/ a kultivovaný projev.

Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce.

Rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.

 

 

Co se učíme:

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Ručičky jsou na tleskání

a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den,

dneska zlobit nebudem´.

Chytneme se za ruce, uděláme kruh,

velkou radost mám, že tu nejsem sám.

Co dělají rádi velcí kamarádi, co dělají rádi, kamarádi?

Dupají, dupají, tralalalala

Dupají, dupají, tralalalala

(tleskají, skákají, lochtají, mávají, tancují...

 

Básnička o dnech v týdnu

V pondělí v pondělí máme pusu od zelí,

v úterý v úterý máme prima cvičení,

ve středu ve středu máme štiku k obědu,

ve čtvrtek ve čtvrtek sedneme si na zadek

a v pátek a v pátek obléknem si kabátek,

v sobotu v sobotu nemám žádnou robotu,

v neděli v neděli válíme se v posteli. 

 

Jablíčko se skutálelo

Jablíčko se skutálelo ,vůbec ho to nebolelo.

Podívejte, jak se koulí nemá ani jednu bouli.

Kutálí se, kutálí, to jsme se mu nasmáli.

 

Akce na měsíc září 2021:

Cvičení v tělocvičně TJ Spartak.

Plavecký výcvik pro předškoláky.

Návštěva výstavy Libverda.

Divadlo v MŠ.

Procházka do lesního parku s pozorováním a určováním lesních stromů a plodů.

Začínáme kurzem na Rozvoj fonematického uvědomování podle D. B. Elkonina s předškoláky.

Seznámení se s němčinou a kamarádem havranem.

Oslavy narozenin dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanční vzdělávání v období od 22. 3. do 11. 4. 2021?

Vážení rodiče a milé děti, bohužel opět pokračujeme v distanční výuce. Přikládáme nabídku dobrovolných aktivit. Po předchozí domluvě máte ve třídě připravené zábavné pracovní listy pro vaše děti, které si vyzvedněte 22. 3. mezi 8 - 12h. Vytvořené obrázky a vypracované pracovní listy dětem opět zakládejte a po otevření školky je přineste.

 

 

 22.3. - 12.4.2021

 TÉMA: Velikonoce

 

Cíl: povídání o Velikonocích, o lidových tradicích, rozvoj jemné motoriky, cvičení pozornosti a představivosti, rozvíjení řečových a komunikačních schopnosti

 

Nabídka činností

 

Náměty na činnosti:

 

Pomoci mamince při pečení beránka, nebo mazance.

Pečení a zdobení velikonočních perníčků.

Pomoc při velikonoční výzdobě

 

 

Velikonoce jsou křesťanské svátky. Co to znamená? Jsou to důležité svátky pro lidi, kteří věří v Boha. Připomínají si Ježíšovo umučení, smrt a zmrtvýchvstání. Týden do Velikonoc se nazývá Svatý týden.

Tradice a zvyky, které o Velikonocích lidé po staletí dodržovali.

 

 

Modré pondělí, Žluté úterý – v tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo (uklízelo).

Škaredá středa – v tento den se nesměl nikdo mračit, aby se nemračil po celý rok.

Zelený čtvrtek - v tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, mladá kopřiva apod.)  

Velký pátek - lidé věřili, že je to jediný den, kdy se země otvírá a vydává své poklady. V tento den se také nesmělo hýbat se zemí (orat, kopat, sázet).

Bílá sobota - se rozezní zvony a chystají se pokrmy na nedělní slavnostní oběd.

Velikonoční neděle - vrcholí velikonoční svátky, končí půst.

Bývalo zvykem, že hospodář rozdělil při nedělním obědě vajíčko na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny. Byl slavnostní oběd. Nechyběl mazanec, beránek. Chlapci si pletli pomlázky na Velikonoční pondělí.

Velikonoční pondělí - je českou tradicí - chlapci s pomlázkami chodí šlehat děvčata, aby byla zdravá. Při té příležitosti odříkávají velikonoční koledy, za které dostanou malované vajíčko.

 

 

 

Koledy:

 

Velikonoční pro holky

Kropenatá slepička

snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji,

všechny chlapce podaruji,

pentličky si nastříhám,

na pomlázku jim je dám.

 

Velikonoční pro kluky

Upletl jsem pomlázku,

je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám,

navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,

vyplatím je maličko.

 

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka

a já říkal: Ne, ne, ne.

Na dvorečku za potokem,

mám já strýčka králíčka,

tomu nosím každým rokem,

malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

dojdu-li tam bez nehody,

dám mu kopu vajíček.

 

Hody, hody, doprovody,

vajíčko mi dejte.

Na tvářičce sladký úsměv

pro nás chlapce mějte.

 

Videa nejen pro rodiče:

 

Chaloupka na vršku: „ Jak se pomlázky ztratily“ https://www.veselepohadky.cz/chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily/

Broučci „A bylo jaro“ https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c

Chaloupka na vršku (4) - Jak píšťalka pomohla (Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem...) https://www.youtube.com/watch?v=sae0yUM4Q_8

Velikonoční pohádka o zajíčkovi Kuliferdovi: http://www.elmavia.cz/74-velikonocni-pohadka-o-zajickovi-kuliferdovi

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400010-velikonoce-a-smrtna-nedele/

https://www.youtube.com/watch?v=DM57L3pmAN0

WWW.pinterest.com

 www.predskolaci.cz

 

 

 

 

Distanční vzdělávání v období od 1. 3. do 21. 3. 2021

Vážení rodiče a milé děti, tímto týdnem začíná bohužel opět distanční výuka. A protože nemůžeme být společně ve školce, tak vám přikládáme nabídku dobrovolných aktivit. Po předchozí domluvě máte ve třídě připravené zábavné pracovní listy pro vaše děti, které si vyzvedněte 9. 3. mezi 8 - 12h. Vytvořené obrázky a vypracované pracovní listy v době uzavření MŠ dětem zakládejte a po otevření školky je přineste.

 

1.3. - 12.3.2021

TÉMA: Jaro je tu, má se k světu

 

Cíl: pozorování změn v přírodě, pozorování klíčení a růst rostlin, jarní rostliny, luční a zahradní květiny, Slunce - zdroj tepla a světla, rozvoj smyslů - vnímání    přírody zrakem, hmatem, sluchem, čichem, chutí.

 

Nabídka činností

Povídání s rodiči:

 

 • Co se děje s přírodou na jaře?
 • Koloběh vody v přírodě.
 • K čemu potřebujeme vodu?
 • Jak voní jaro?
 • Proč svítí sluníčko a co všechno nám dává?
 • Znáš nějakou kytičku, která kvete na jaře?

 

První jarní kytičky - při procházce venku zkuste najít jarní kytičky, případně vám maminka ukáže obrázek, jak vypadají. Pokuste se nějakou jarní kytičku namalovat nebo vystřihnout např:

https://cz.pinterest.com/pin/229824387210951624/

https://cz.pinterest.com/pin/21321798224152144/

https://cz.pinterest.com/pin/179229260154735446/

https://cz.pinterest.com/pin/784893041298349663/

 

Náměty na činnosti:

Pohyb venku v přírodě - na procházce hledejte první jarní kytičky. Pokud je najdete, můžete je vyfotit a fotku poslat paní učitelce.
Při pobytu venku pozorujte a poslouchejte ptactvo.
Zkuste společně zasadit květinu. Děti se o semínka mohou starat pravidelnou zálivkou a pozorovat růst rostlinek. Vysvětlujte dětem, co se děje.
Děti mohou nakreslit symboly počasí – duha, slunce, mráček, bouřka, déšť
Pozorujte, co dokáže příroda, jak se po zimě probouzí.
 
Naučte se společně krátkou básničku:

Jarní kytičky:

Na jaře, když slunce svítí,

objeví se první kvítí.

Narcisy a tulipány,

zdobí žlutě všechny brány.

Rozpočítadlo:

U potoka rozte kvítí,

říkají mu petrklíč,

na koho to slovo padne,

ten musí jít z kola pryč.


Rytmizace říkanky: vytleskávání slabik.

Půjdeme do školy. Co je třeba procvičovat? 
 • nakreslit postavu s detaily
 • počítat do 6
 • pojmenovat tvary
 • třídit do skupin (např. podle barev či velikosti)
 • najít stejné a odlišné - práce s různými obrázky, pexeso
 • znát barvy a odstíny
 • správně držet tužku
 • mít uvolněnou ruku - před samotným cvičením je třeba si uvolnit zápěstí a celou ruku - např. na větší ploše papíru, prstem a celou rukou ve vzduchu (vlnky, kruhy, kola)
 • nakreslit čáru, kruh, vlnovku, oblouček - podle předlohy, ale i bez předlohy
 • zavazování tkaniček
 • znát své celé jméno a adresu
 • časová orientace - dnes, zítra, včera, roční období a dny v týdnu
 • podpis (své jméno)

Videa nejen pro rodiče:

 Video klipy Čiperkové: https://ciperkove.cz/videoklipy/
 Jak správně držet tužku: https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku/
 www.predskolaci.cz

 

 

 

středa, 07 říjen 2020 13:51

informace pro rodiče

Milí rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci Vás prosíme o zvládnutí všech hygienických opatření, která jsou vzhledem k provozu MŠ nutná - desinfekce, roušky...

úterý, 05 červen 2018 08:58

akce na měsíc září

23. 9. Papouškové a jejich život - program v MŠ.

Procházka do lesního parku s pozorováním a určováním lesních stromů a plodů.

Začínáme kurzem na Rozvoj fonematického uvědomování podle D. B. Elkonina s předškoláky.

Seznámení se s němčinou a kamarádem havranem.

Oslavy narozenin dětí.

 

online zapis

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2021 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.