foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN II, RIEGROVA 454/12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO: 72744120

KRITÉRIA PŘIJÍMANÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k celodenní docházce v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dle §34 odst. 1 Školského zákona nemá dítě mladší 3 let právní nárok na přijetí do mateřské školy.

Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2024 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví zákona 258/2000, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, vydaná ředitelkou příspěvkové organizace pro školní rok 2024/2025:

  1. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  2. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  3. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  4. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
  5. ostatní děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) bez ohledu na spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

V Děčíně dne: 1.3.2024                                                               Mgr. Bc. K. Zimmermannová

čtvrtek, 11 duben 2024 09:18

Zápis do MŠ - školní rok 2024/2025

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 do Mateřské školy DĚČÍN II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizace – pracoviště Riegrova a pracoviště Pohraniční

Termín zápisu: 11.05.2024 (sobota) od 09.00 do 12.00

Registrace k zápisu (online): od 02.05. do 11.05.2024 – tímto není dítě zapsáno do MŠ (pouze dáváte zprávu, že máte zájem přijít k zápisu ?

 

Pokud se nemůžete osobně dostavit v termínu prezenčního zápisu, můžete si domluvit individuální schůzku s ředitelkou na tel. čísle 775474572.

                                                                                    

     Registrace k zápisu bude spuštěna od 02.05.2024. Pro registraci k zápisu prosím využijte aplikaci "ZápisyOnline". Ikonka je umístěna v pravé části webových stránek www.msriegrovadc.cz. V aplikaci vyplníte žádost, ale neznamená to, že jste dítě zapsali do MŠ. Je nutné, abyste se dne 11.05. 2024 dostavili do mateřské školy a podepsali potřebné dokumenty. V případě, že nemáte technické podmínky, tak, abyste provedli registraci, provedeme ji v MŠ v době prezenčního zápisu.

ZÁPIS PRO OBĚ PRACOVIŠTĚ (RIEGROVA A POHRANIČNÍ) PROBĚHNE NA ADRESE: Riegrova 454/12a, Děčín II !!!!!!!

Pro děti bude připravena     "Pohádková cesta školkou“,     tak je vezměte s sebou a užijte si tak sobotní dopoledne v naší školce :-)

Dokumenty potřebné k zápisu:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – po vyplnění registrace na stránkách www.msriegrovadc.cz  Vám přijde na email, který uvedete v žádosti. Žádost podepíšete a přinesete v době prezenčního zápisu do MŠ. Pokud žádost nemůžete vytisknout, vytiskneme ji v kanceláří v době prezenčního zápisu a podepíšete ji na místě. Ostatní dokumenty (formulář – potvrzení o očkování) obdržíte při prezenčním zápisu a budete mít dostatek času na vyřízení.
  2. Rodný list dítěte – slouží k ověření data narození dítěte.
  3. Občanský průkaz zákonného zástupce – slouží k ověření trvalého bydliště.
  4. Cizinci – povolení k trvalému pobytu dítěte či jiné dokumenty prokazující pobyt v ČR.

 

 

 

úterý, 19 březen 2024 12:04

Den otevřených dveří

Milí rodiče.

 

Zveme Vás na "Den otevřených dveří", který se koná na obou pracovištích mateřské školy v termínech viz. níže:

 

Mateřská škola Děčín I, Pohraniční 455/34: 16.04. 2024 od 09.00.

 

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12: 18.04.2024 od 16.00.

 

Program:

- podání informací  o chodu mateřské školy, k zápisu atd. (18.04. MŠ Riegrova) a  (16.04. MŠ Pohraniční).

seznámení se vzdělávacím programem "Začít spolu".

- společná prohlídka vnitřního i venkovního areálu mateřské školy.

- zbytek času bude možné využít k individuálním aktivitám v celém areálu mateřské školy. 

 

 

Těšíme se na Vás                                                                                                                                kolektiv MŠ

ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec
Strana 1 z 23

online zapis

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.