foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

S L U N Í Č K A 

 

 

Třídní učitelky: Ludmila Hanzlíková a Klára Zimmermannová

 

 

Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali…“ Jean Jacques Rousseau

 

 

Do třídy Sluníčka je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 24 dětí. Třída je složena z 14 chlapců a 9 děvčat. Naše třída Sluníček se zaměřuje na hudebně – pohybovou výchovu.

 • Prioritní pro nás je zvládnutí adaptace dětí.
 • Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti. 
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí,vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou v MŠ stanoveny.
 • Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podpory nebát se, spolupracovat, pracovat samostatně, důvěřovat si.
 • Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby ve třídě se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
 • Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence a šikany/.
 • Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich věku, aktuálních potřeb a zájmů. Tím chceme podporovat radost z učení, získávání zkušeností a zvládnutí nejrůznějších dovedností.
 • Hlavním prostředkem vzdělávání je hra v nejrůznějších podobách, prožitkové a kooperativní učení - aktivity, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.

 

 

 

 

Pravidla třídy

 Pravidla pro děti

 • Umíme pozdravit podáním ruky – při příchodu i odchodu z MŠ, poprosit, poděkovat
 • Používáme vhodná slova, mluvíme tiše, nekřičíme, šetříme zdraví své i druhých.
 • Když jeden mluví, naslouchám.
 • Jsme kamarádi, pomáháme si, spory řešíme dohodou, neubližujeme si.
 • Vážíme si výtvorů svých kamarádů, neničíme výrobky ani hru jiných.
 • Hračky, hry a knihy jsou pro všechny, mají své místo a neničíme je.
 • Hračky kamarádů si půjčujeme po dohodě s kamarádem, nebereme, co nám nepatří.
 • Započatou práci dokončím a po ukončení práce si po sobě uklidím.
 • Pokud něco nezvládnu, požádám o pomoc kamaráda nebo paní učitelku.
 • Učíme se chovat k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.
 • U her a hraček si domluvíme střídání, při neshodě vyjednáváme.
 • Ze třídy odcházíme po domluvě s paní učitelkou.
 • Jíme a pijeme u stolečků.
 • Jídlo odnášíme po dohodě s paní učitelkou, učíme se jídlo ochutnat.
 • Dodržujeme pravidla čistoty.
 • Mezi stolečky a lehátky chodíme pomalu, neběháme.
 • Dodržujeme hygienu, neplýtváme vodou, mýdlem, pastou a toaletním papírem.
 • Při chůzi po schodech se držíme zábradlí a neskáčeme z nich.

  Pravidla pro rodiče

 • Rodiče jsou povinni předat své dítě osobně paní učitelce.
 • Děti předáváme pouze rodičům, případně zmocněné osobě.
 • Do školky patří pouze zdravé děti, rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu  dítěte učitelku.
 • Pokud se v rodině vyskytne, nebo onemocní dítě infekčním onemocněním, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit MŠ.

KALENDÁŘ SLUNÍČKA

Žádné události

online zapis

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.