foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

S L U N Í Č K A 

 

 

Třídní učitelky: Ludmila Hanzlíková a Klára Zimmermannová

 

 

Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali…“ Jean Jacques Rousseau

 

 

Do třídy Sluníčka je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 24 dětí. Třída je složena z 14 chlapců a 9 děvčat. Naše třída Sluníček se zaměřuje na hudebně – pohybovou výchovu.

 • Prioritní pro nás je zvládnutí adaptace dětí.
 • Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti. 
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí,vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou v MŠ stanoveny.
 • Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podpory nebát se, spolupracovat, pracovat samostatně, důvěřovat si.
 • Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby ve třídě se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
 • Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence a šikany/.
 • Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich věku, aktuálních potřeb a zájmů. Tím chceme podporovat radost z učení, získávání zkušeností a zvládnutí nejrůznějších dovedností.
 • Hlavním prostředkem vzdělávání je hra v nejrůznějších podobách, prožitkové a kooperativní učení - aktivity, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.

 

 

 

 

Pravidla třídy

 Pravidla pro děti

 • Umíme pozdravit podáním ruky – při příchodu i odchodu z MŠ, poprosit, poděkovat
 • Používáme vhodná slova, mluvíme tiše, nekřičíme, šetříme zdraví své i druhých.
 • Když jeden mluví, naslouchám.
 • Jsme kamarádi, pomáháme si, spory řešíme dohodou, neubližujeme si.
 • Vážíme si výtvorů svých kamarádů, neničíme výrobky ani hru jiných.
 • Hračky, hry a knihy jsou pro všechny, mají své místo a neničíme je.
 • Hračky kamarádů si půjčujeme po dohodě s kamarádem, nebereme, co nám nepatří.
 • Započatou práci dokončím a po ukončení práce si po sobě uklidím.
 • Pokud něco nezvládnu, požádám o pomoc kamaráda nebo paní učitelku.
 • Učíme se chovat k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.
 • U her a hraček si domluvíme střídání, při neshodě vyjednáváme.
 • Ze třídy odcházíme po domluvě s paní učitelkou.
 • Jíme a pijeme u stolečků.
 • Jídlo odnášíme po dohodě s paní učitelkou, učíme se jídlo ochutnat.
 • Dodržujeme pravidla čistoty.
 • Mezi stolečky a lehátky chodíme pomalu, neběháme.
 • Dodržujeme hygienu, neplýtváme vodou, mýdlem, pastou a toaletním papírem.
 • Při chůzi po schodech se držíme zábradlí a neskáčeme z nich.

  Pravidla pro rodiče

 • Rodiče jsou povinni předat své dítě osobně paní učitelce.
 • Děti předáváme pouze rodičům, případně zmocněné osobě.
 • Do školky patří pouze zdravé děti, rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu  dítěte učitelku.
 • Pokud se v rodině vyskytne, nebo onemocní dítě infekčním onemocněním, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit MŠ.

KALENDÁŘ SLUNÍČKA

Žádné události

online zapis

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.