foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

úterý, 06 říjen 2020 12:44

Říjen

Napsal(a)

Akce na říjen

předškoláci - ,,Hláskař,,   Německy i česky se zvířátky je nám hezky, Od zápisu do lavice

Všichni . vycházky do lesního parku , pohádková cvičení ( joga)

úterý, 06 říjen 2020 10:39

Září

Napsal(a)

Zdravíme Vás všechny rodiče v novém školním roce 2020 -2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci v celé republice bude tento školní rok méně společných akcí s Vámi - rodiči.

Prosíme Vás o společné zvládnutí všech hygienických opatření , která jsou vzhledem k provozu MŠ nutná.( desinfekce po příchodu do MŠ , roušky v prostoru MŠ , dodržování pravidel při docházce dětí do třídy)

Věříme , že i přes omezení ,která jsou nutná, si s Vašimi dětmi dny ve školce užijeme !

Akce Září -

předškoláci - ,,Hláskař,, ( nácvik fonematického sluchu - příprava na čtení ,1x týdně , projekt - Německy i česky , se zvířátky je nám hezky( seznamování se sousední zemí a jazykem - 1x za měsíc)

všechny děti -  pohádkové cvičení s jogou , vycházky do lesa , zahrada MŠ ,

ZOO - s papouškem - vyukový program

pátek, 11 červen 2021 11:09

květen, červen

Napsal(a)

Květen – TVP - Kdo rád papá jablíčka, ve sportu je jednička

-          „ Jablíčková olympiáda “

-          Děčínsko – Kvaderberg

-          Zámek – okolí Labe

-          Výlety

Červen – TVP – Děčínsko cesta kolem

-          Oslava MDD na zahradě

-          Výlet za pokladem ( Stará Oleška)

-          Výlet – Hřensko – Lodičky

-          Focení 14.6.2021

-          22.6.2021 Rozloučení

-          24.6.2021 Spaní s předškoláky v MŠ

Krásné prázdniny Všem!

úterý, 06 duben 2021 07:24

DUBEN

Napsal(a)

ZDRAVÍME Z JABLÍČEK

Pokud se nic nezmění  tak 12.4.2021 otvíráme MŠ pro předškolní děti. Děti se budou pravidelně testovat zákonným zástupcem pod dozorem pedagogického pracovníka. Roušky děti ve třídách nosit nemusí (pokud  nebude jiné nařízení).

Aktuální informace bude na naší skupině Whats Appu.

S průběhem zápisu byli všichni rodiče seznámeni na skupině Whats App.

 

DUBEN - TVP - KOLO,KOLO KOLOBĚŽKA JÍZDA NA NÍ NENÍ  TĚŽKÁ

  1.  ABY SE NIC NESTALO
  2.  BEZPEČNĚ DO ŠKOLKY
  3.  ŠŤASTNOU CESTU VLAKEM AUTEM  LETADLEM ...DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
  4. NA KOLE I PĚŠKY V DĚČÍNĚ JE HEZKY

 

 

středa, 03 březen 2021 16:18

březen 2021

Napsal(a)

 

 

 

 

Zdravíme z jabliček 

 

Předškoláci minulý školní rok měli distančního vzdělávání ,  nás to od 8.3.-do 21.3. čeká také.

Prosíme  všechny rodiče předškoláků ,aby přišli do MŠ 8.3. pro výukový materiál a instrukce.S dotazy  se na nás obracejte na naši společné skupině WhatsApp.

 

Naše téma na Březen    jablíčka se probouzejí ,do jara již vkročit chtěji

Dilčí  vzdělávací cíle :

vnímání změn v přírodě

poznávání a pojmenování několika druhů rostlin

orientace ve známých pohádkách

rozvoj řečových schopností

charakteristické barvy jara 

praktické pozorování jarních změn

procvičování paměti

 

 

oblasti

Ditě a jeho tělo

 

Dostatek volného pohybu

Praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motorku (utírání nádobí ,starost o květiny ,prostírání stolu ,aj.)

Hry se stavebnicí ,s míčem ,navlékání korálků , aj.

Sebeobslužné činnosti( oblékání ,stolování , hygiena)

Hry s pískem ,vodou ,pod.

 

 

Ditě a jeho psychika

 

Vzájemné čtení ,vypravování ,naslouchání

zkoumání a pozorování v přírodě(klíčení rostlin ,sledování počasí ,změn v přírodě)

Hry podporující pamět( pexesa,Kimova hra,hry se slovy)

Hry podporující představivost( stavebnice ,skládačky, kreslení , malování

Manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování vlastností ( barvy ,velikosti ,vůně,tvar)

Hry pro orientaci v prostoru ( schovávání předmětů ,vyhledávání detailů obrázků )

 

Dítě a ten druhý

 

Společenské hry

Hry s pravidly

Komunikace s druhým,vzájemná interakce

 

 

Ditě a společnost

 

Zvyky a tradice v okolí

pravidla soužití( jak se chováme v obchodě ,aj.)

Námětové hry ( na rodinu, na lékare, na povolání , aj.)

Poslech hudby, seznamování s uměním

 

 

Ditě a svět

 

Poznávat  své okolí

Pracovní činnosti(Péče o rostliny , zvířata)

Seznamování s ekologii( třídění odpadu,šetření vodou ,..)

 

 

PRO RODIČE

 

Věnujte ditěti pozornost

Povídejte si s ním , vyprávějte

Každý den si něco hezkého přečtěte

Důvěřujte dítěti ,zvládne toho hodně samo

Zapojujte dítě do běžných činností doma ,na zahradě ...

Hrajte s dítětem běžné hry ( pexesa , kvarteta ,hledání předmětů , aj.)

Dopřejte dítěti dostatek různorodého pohybu

Učme dítě dodržovat základní pravidla chování , stolování apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ JABLÍČKA

Žádné události

online zapis

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2021 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.