foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

JAHŮDKY

 

 

Výsledek obrázku pro jahoda ANIMACE

Třídní učitelky:    Mgr. Květa Kamínová

                          Bc.   Zdeňka Vaclová

 

Motto třídy: 

„My se máme všichni rádi, protože jsme kamarádi“

Charakteristika třídy:

V Jahůdkách máme heterogenní skupinu dětí ve věku od 3 do 6 let. Preferujeme tuto filosofii – poskytnout každému dítěti možnost k získání samostatnosti a zdravého sebevědomí, rozvinout jeho schopnost k učení a vytvoření správných návyků a postojů pro další život ve společnosti. Ve vzdělávání a výchově se snažíme, co nejvíce přizpůsobit vývojovým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám všech dětí.

Poskytujeme dětem určitou volnost, respektujeme každého jedince a podporujeme jeho individualitu. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí tak, aby všechny aktivity obsahovaly prvky hry, tvořivosti, aby podněcovaly radost z poznávání. Upřednostňujeme prožitkové a kooperativní učení hrou, vytváříme prostor ke hře, kterou chápeme jako hlavní výchovný prostředek. Děti vedeme ke spolupráci, k prosociálnímu jednání a dobrým mezilidským vztahům.

Ve školním roce 2023 - 2024 budeme v naší práci využívat některé aktivity z programu "ZAČÍT SPOLU". Jednou ze základních forem práce v tomto programu je integrovaná tématická výuka v tzv. centrech aktivit. Činnosti se v centrech vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Jsou připravené tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti, respektovaly individulání styly učení a potřeby dětí.

 

 

 

Co děti do školky potřebují:

 

 • Oblečení do třídy i ven - do tašek patří náhradní oblečení (tričko, kalhotky, slipy,...), do poličky a na věšák věci na ven (dítě je s nimi seznámeno). Na ramínko patří věci na domu. 

Prosíme, reagujte na  změny počasí a nenechávejte dětem v přihrádkách hodně oblečení, špatně se pak orientují. Také kontrolujte dostatek náhradního oblečení v tašce. 

Ven děti VŽDY převlékáme (i v létě musí mít děti náhradní oblečení)!!!

 

 • Pyžamo - vždy v pondělí dětem přineste čisté, v pátek si jej odnesete spolu s ostatním oblečením ze šatny na vyprání.
 • Bačkory, boty na ven, holiny.

 

PROSÍME, všechny věci (oblečení i boty) svým dětem podepisujte.

 

 

 • Holčičky potřebují svůj hřeben.
 • Kartáček na zuby (výměna dle potřeby)
 • Papírové kapesníky (1x za měsíc)
 • Vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír (v září a v lednu)
 • Pasta na zuby (dle potřeby)

 

Předškoláci potřebují pro práci v MINIŠKOLE:

 • vybavený penál (2 měkké obyčejné tužky č. 1 a 2, kvalitní pastelky s celou barevnou řadou, fixy - základní řadu, nůžky, ořezávátko a gumu)
 • deku a polštářek

 

Pro rodiče:

 • do třídy přicházejte s dětmi nejpozději do 8,00 hod. ranní a    předávejte děti osobně paní učitelce
 • budete-li vyzvedávat své dítě po obědě, pak nejlépe ve  12,00 hod
 • odpoledne vyzvedávejte děti mezi 14,00  -  16,00 hod
 • v 16,15 hod se MŠ uzamyká a alarmuje, školní zahrada není dětské hřiště, proto se zde po vyzvednutí svého dítěte nezdržujte. Děkujeme
 • omluvy dětí přijímáme nejpozději do 8,00 hod. ranní, nejlépe formou sms, na tel. čísle 731 495 489
 • stravné plaťte nejpozději do 20. dne v předchozím měsíci
 • prosíme, informujte nás o jakékoli změně (tel. číslo, adresa,  změny v rodině, infekční onemocnění, alergické reakce apod.)
 • prosíme, v šatně si prostudujte školní řád a podepište, že jste tak učinili
 • svou hračku z domova si děti ve třídě musí ohlídat samy, p.  učitelky za ni neručí 
 • na oslavě narozenin Vaší dcery či syna se s námi předem  domluvte
 • prosíme, v době obědů a svačin nevstupujte do třídy 
 • před odchodem ze třídy vyčkejte, než si dítě uklidí hračky  po hře (dbáme na pozdrav) 
 • děti předáváme pouze rodičům, případně zmocněné osobě
 • řídíme se pravidly slušného chování
 • v případě jakýchkoliv nejasností se nás neváhejte zeptat.

             DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI


online zapis

KALENDÁŘ JAHŮDKY

Žádné události

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.