foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

JAHŮDKY

 

 

Výsledek obrázku pro jahoda ANIMACE

Třídní učitelky:    Mgr. Květa Kamínová

                          Bc.   Zdeňka Vaclová

 

Motto třídy: 

„My se máme všichni rádi, protože jsme kamarádi“

Charakteristika třídy:

V Jahůdkách máme heterogenní skupinu dětí ve věku od 3 do 6 let. Preferujeme tuto filosofii – poskytnout každému dítěti možnost k získání samostatnosti a zdravého sebevědomí, rozvinout jeho schopnost k učení a vytvoření správných návyků a postojů pro další život ve společnosti. Ve vzdělávání a výchově se snažíme, co nejvíce přizpůsobit vývojovým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám všech dětí.

Poskytujeme dětem určitou volnost, respektujeme každého jedince a podporujeme jeho individualitu. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí tak, aby všechny aktivity obsahovaly prvky hry, tvořivosti, aby podněcovaly radost z poznávání. Upřednostňujeme prožitkové a kooperativní učení hrou, vytváříme prostor ke hře, kterou chápeme jako hlavní výchovný prostředek. Děti vedeme ke spolupráci, k prosociálnímu jednání a dobrým mezilidským vztahům.

Ve školním roce 2023 - 2024 budeme v naší práci využívat některé aktivity z programu "ZAČÍT SPOLU". Jednou ze základních forem práce v tomto programu je integrovaná tématická výuka v tzv. centrech aktivit. Činnosti se v centrech vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Jsou připravené tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti, respektovaly individulání styly učení a potřeby dětí.

 

 

 

Co děti do školky potřebují:

 

 • Oblečení do třídy i ven - do tašek patří náhradní oblečení (tričko, kalhotky, slipy,...), do poličky a na věšák věci na ven (dítě je s nimi seznámeno). Na ramínko patří věci na domu. 

Prosíme, reagujte na  změny počasí a nenechávejte dětem v přihrádkách hodně oblečení, špatně se pak orientují. Také kontrolujte dostatek náhradního oblečení v tašce. 

Ven děti VŽDY převlékáme (i v létě musí mít děti náhradní oblečení)!!!

 

 • Pyžamo - vždy v pondělí dětem přineste čisté, v pátek si jej odnesete spolu s ostatním oblečením ze šatny na vyprání.
 • Bačkory, boty na ven, holiny.

 

PROSÍME, všechny věci (oblečení i boty) svým dětem podepisujte.

 

 

 • Holčičky potřebují svůj hřeben.
 • Kartáček na zuby (výměna dle potřeby)
 • Papírové kapesníky (1x za měsíc)
 • Vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír (v září a v lednu)
 • Pasta na zuby (dle potřeby)

 

Předškoláci potřebují pro práci v MINIŠKOLE:

 • vybavený penál (2 měkké obyčejné tužky č. 1 a 2, kvalitní pastelky s celou barevnou řadou, fixy - základní řadu, nůžky, ořezávátko a gumu)
 • deku a polštářek

 

Pro rodiče:

 • do třídy přicházejte s dětmi nejpozději do 8,00 hod. ranní a    předávejte děti osobně paní učitelce
 • budete-li vyzvedávat své dítě po obědě, pak nejlépe ve  12,00 hod
 • odpoledne vyzvedávejte děti mezi 14,00  -  16,00 hod
 • v 16,15 hod se MŠ uzamyká a alarmuje, školní zahrada není dětské hřiště, proto se zde po vyzvednutí svého dítěte nezdržujte. Děkujeme
 • omluvy dětí přijímáme nejpozději do 8,00 hod. ranní, nejlépe formou sms, na tel. čísle 731 495 489
 • stravné plaťte nejpozději do 20. dne v předchozím měsíci
 • prosíme, informujte nás o jakékoli změně (tel. číslo, adresa,  změny v rodině, infekční onemocnění, alergické reakce apod.)
 • prosíme, v šatně si prostudujte školní řád a podepište, že jste tak učinili
 • svou hračku z domova si děti ve třídě musí ohlídat samy, p.  učitelky za ni neručí 
 • na oslavě narozenin Vaší dcery či syna se s námi předem  domluvte
 • prosíme, v době obědů a svačin nevstupujte do třídy 
 • před odchodem ze třídy vyčkejte, než si dítě uklidí hračky  po hře (dbáme na pozdrav) 
 • děti předáváme pouze rodičům, případně zmocněné osobě
 • řídíme se pravidly slušného chování
 • v případě jakýchkoliv nejasností se nás neváhejte zeptat.

             DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI


online zapis

KALENDÁŘ JAHŮDKY

Žádné události

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.