foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

 

Třídní učitelky: Iveta Drdáková a Markéta Zajtlerová

 

Motto třídy: „Holky, kluci z Pastelek, objevují celý svět“

 

Naše třída se díky věkovému složení dětí zaměřuje na samostatnost dětí ve všech oblastech. Prioritou je příprava na vstup do základní školy po všech stránkách (fyzické, psychické i sociální). Respektujeme individuální schopnosti a možnosti všech dětí. Nadstandardně se zaměřujeme na tvořivou činnost dětí, práci s nejrůznějšími materiály, výtvarnými technikami, speciálními výtvarnými i jinými pomůckami a seznamování s keramickou hmotou a práci s ní ve spolupráci s DDM BOLETICE..

 

Náš třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem ,,Duhový svět''. Třídní program respektuje individuální potřeby dětí, jejich vývojové zvláštnosti. Jednotlivé činnosti na sebe navazují, prolínají se, respektují tělesný, psychický a sociální vývoj dětí. Vytváříme vhodné prostředí pro celkový rozvoj dětí.

 

Cílů se snažíme dosahovat používáním všech dostupných metod a forem vzdělávání. Často zařazujeme zážitkovou pedagogiku. Chceme, aby etapa předškolního vzdělávání byla pro děti pěkná, plná kladných citových prožitků, aby se dítě naučilo vnímat samo sebe jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím přijímán a uznáván.

online zapis

Zápis - ЗАПИС

zapis cizinec 2022

KALENDÁŘ PASTELKY

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Duhový svět 80

duhovy svet 80

Copyright © 2023 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.