foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

 

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky. Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

 

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění) svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

 

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

 

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

 

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

ikona upozorneni

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:
477 755 260, 477 755 261, 477 755 264
477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:
477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167
477 755 110

 


 

Třídní učitelky: Iveta Drdáková a Markéta Zajtlerová

 

Motto třídy: „Holky, kluci z Pastelek, objevují celý svět“

 

Naše třída se díky věkovému složení dětí zaměřuje na samostatnost dětí ve všech oblastech. Prioritou je příprava na vstup do základní školy po všech stránkách (fyzické, psychické i sociální). Respektujeme individuální schopnosti a možnosti všech dětí. Nadstandardně se zaměřujeme na tvořivou činnost dětí, práci s nejrůznějšími materiály, výtvarnými technikami, speciálními výtvarnými i jinými pomůckami a seznamování s keramickou hmotou a práci s ní ve spolupráci s DDM Březiny.

 

Náš třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem ,,Duhový svět''. Třídní program respektuje individuální potřeby dětí, jejich vývojové zvláštnosti. Jednotlivé činnosti na sebe navazují, prolínají se, respektují tělesný, psychický a sociální vývoj dětí. Vytváříme vhodné prostředí pro celkový rozvoj dětí.

 

Cílů se snažíme dosahovat používáním všech dostupných metod a forem vzdělávání. Často zařazujeme zážitkovou pedagogiku. Chceme, aby etapa předškolního vzdělávání byla pro děti pěkná, plná kladných citových prožitků, aby se dítě naučilo vnímat samo sebe jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím přijímán a uznáván.

KALENDÁŘ PASTELKY

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.