foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

 

Třídní učitelky: Iveta Drdáková a Bc.Hana Rousová

 

 Asistentka pedagoga: Romana Drnková

 

                                   Motto třídy: „Holky, kluci z Pastelek, objevují celý svět“

 

Naše třída se zaměřuje na samostatnost dětí ve všech oblastech. Prioritou je příprava na vstup do základní školy po všech stránkách (fyzické, psychické i sociální). Respektujeme individuální schopnosti a možnosti všech dětí..Do činností zařazujeme cvičení s prvky jogy.Ve tříde máme i děti s odlišným mateřským jazykem. Zaměřujeme se na tvořivou činnost dětí, práci s nejrůznějšími materiály, výtvarnými technikami, speciálními výtvarnými i jinými pomůckami a seznamování s keramickou hmotou a práci s ní ve spolupráci s DDM Boletice.

 

Náš třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem ,,Duhový svět''. Třídní program respektuje individuální potřeby dětí, jejich vývojové zvláštnosti. Jednotlivé činnosti na sebe navazují, prolínají se, respektují tělesný, psychický a sociální vývoj dětí. Vytváříme vhodné prostředí pro celkový rozvoj dětí.

 

Cílů se snažíme dosahovat používáním všech dostupných metod a forem vzdělávání. Často zařazujeme zážitkovou pedagogiku-výlety do přírody,vycházky... Chceme, aby etapa předškolního vzdělávání byla pro děti pěkná, plná kladných citových prožitků, aby se dítě naučilo vnímat samo sebe jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím přijímán a uznáván.  

online zapis

KALENDÁŘ PASTELKY

Žádné události

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.