foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

pátek, 11 červen 2021 11:29

AKCE ČERVEN

Napsal(a)

1.6. 2021 -  DEN DĚTÍ - zábava a soutěže na zahradě MŠ

3.6. 2021  - KERAMIKA 

7.6. 2021 -  Výlet do ZOO Děčín

10.6. 2021 - FOCENÍ  - společná foto třídy

16.6. 2021 - Návštěva zámeckých zahrad + zmrzlinka

21.6. 2021 - ZAHRADNÍ SLAVNOST - LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

pondělí, 29 březen 2021 07:39

Zápis se blíží !!!

Napsal(a)

Milí rodiče,

blíží se nám zápis do základních škol, a proto by jste měli mít představu, co má takový předškolák umět či znát a co u dětí před zápisem do ZŠ rozvíjet.

1. Správný úchop tužky

Na to dbáme ve školce, ale doma na to taky dohlédněte. Je dobré už mít osvojený správný úchop tužky, nejlépe se učit na trojbokých pastelkách a tužkách, protože odchylky se pak už v první třídě, ne-li déle, jen velmi špatně odstraňují a přeučují.

Důležité je mít uvolněnou ruku - před samotným cvičením je třeba si uvolnit zápěstí a celou ruku - např. na větší ploše papíru, prstem a celou rukou ve vzduchu (vlnky, kruhy, kola).

Předškolák by měl zvládnout nakreslit čáru, kruh, vlnovku, oblouček - podle předlohy, ale i bez předlohy.

2. Rozlišování barev

Tohle se děti učí celou docházku do školky. Znát barvy už asi umíte, takže bez obav můžete ke školnímu zápisu.

 

3. Zrakové vnímání

Dobrým pomocníkem pro rozvoj zrakového vnímání je např. Pexeso, Domino, Doble. Vyhledávání určitých předmětů v místnosti, vyhledávání ukrytého předmětu, vyhledávání a rozlišování předmětu dle velikosti, barvy, tvaru. Rozvíjení tohoto typu paměti a orientace je tou nejlepší předškolní přípravou. Dále vybarvovat bez přetahování, dokreslování detailů. Skládání stavebnic a mozaiek, skládání obrázků ze zápalek a špejlí.

námětové hry:

"Kdo dřív uvidí?" -

tuto hru hrajeme nejčastěji na procházce, ve městě či přírodě. Soutěžíme, kdo nejdřív uvidí např. nákladní auto, paní v červeném kabátě, listnatý strom atd. Podobnou hru můžeme hrát i v místnosti.

ím jsme stejní?" , "Čím se lišíme?"

maminka a dítě se postaví proti sobě a snaží se vyhledat co nejvíce věcí, které mají stejné (ve druhé variantě - kterými se liší) - barva očí, oblečení atd...

4. Sluchové vnímání

Stejně tak je dobré, když dítě umí vyprávět něco, co právě slyšelo. Pohádku, informaci. Schopnost pamatovat si a potom interpretovat a vlastními slovy vyprávět slyšené je velmi důležitá pro školní zralost.

Procvičování hrou - "Slovní fotbal", „Jakou hlásku slyšíš na začátku, konci slova?“

5. Matematické představy

- zvládnout počítat předměty do 10

- poznat číslice

- umět rozeznávat rozdíly mezi větším a malým množstvím (více/méně)

- znalost geometrických tvarů

- orientaci v řadě (pojmy první, druhý, poslední, před, za, v, do, hned před, hned za)

- pravo-levou orientaci (poznat co je vpravo, vlevo, pravá ruka, levá ruka, orientace na papíře)

6. Komunikační schopnosti

Rozšiřujte slovní zásobu, nechte dítě mluvit ve větách, vyprávějte společně pohádku, povídejte si nad knížkou, vaše dítko by mělo zvládnout umět vyřídit vzkaz, poprosit a vyjádřit přání větou, pojmenovávat věci kolem sebe.

7. Soustředění

Co je pro školu velmi důležité, je soustředění. Alespoň chvíli by se dítě mělo umět soustředit na jednu věc i v rušném nebo hlučném prostředí. Jednoduše, umět odfiltrovat „odpadní“ zvuky (ulice, ruch domácnosti) a zabrat se plně do činnosti (10-15min)

8. Sebeobsluha

Umýt se, učesat se, obléct se, najíst se. Tak tohle by mělo dítě zvládat samo: Alespoň ke svému věku do přiměřené míry. Účes nebude dokonalý, boty se možná ještě za chvíli rozvážou, ale samostatné umytí a obsloužení se na wc je samozřejmostí. Samostatně se najíst, používat příbor a odnést si nádobí ze stolu. Hlavně toto jsou dovednosti, které se budou ještě dopilovávat v období od zápisu do prvního září.

9. Kde bydlím a jak se tam dostanu?

Mít základní povědomí o tom, kde žiju (znalost adresy), co je okolo mého bydliště a jakým způsobem se tam dostanu, patří také k důležitým vědomostem. A také, co dělat, když se ztratím, za kým jít, komu zavolat a jak si bezpečně pomoci.

10. Časová orientace

Děti by už měly v předškolním věku mít i časovou orientaci v pojmech „dnes“, „zítra“, „včera“, “ráno”, “poledne”, “večer”. Poznávání času na hodinách. A také jak se střídají roční období a čím se každé vyznačuje a v jakém ročním období se zrovna nacházíme, jaké bude následovat apod…

11. Motorika

Z těch jemnějších prací je fajn, když dítě umí navlékat korálky nebo drobné tvary lepit na papír a pracovat s drobným materiálem.

Hrubá motorika - pohybové dovednosti aneb, aby nám to na tělocviku šlo! Výskok, hod, běh… však to znáte. Mrštnost a hbitost se cení.

12. „Dobrý den, děkuji, prosím, na shledanou“

Základní pravidla slušného chování by mělo být už v malíčku.

13. Znalost písmen

S velkou pýchou se děti u zápisu mohou podepsat. Ještě to s písmeny tolik neumíme, ale známe alespoň některá, a zejména ta, ze kterých se skládá moje jméno – to je přeci super.

DUBEN

Téma: Chodí chodí zvířátka, vodí svoje mláďátka

Hlavní cíl: projevovat zájem o živou přírodu. Znát názvy zvířat, mláďat, jejich život, vlastnosti, místo pobytu.

Rodiče pomožte nám děti seznámit se s některými druhy domácích a hospodářských zvířat. (např. kočka, pes, kráva, kůň, koza, ovce, králík, kachna, slepice ....). Jaké zvuky vydávají, čím se živí. Blíže je seznámit s podrobnostmi o životě některých zvířat. Zjistit, jaký je vztah člověka a zvířete, probouzet v sobě lásku ke zvířeti. Seznámit je s možnostmi ochrany zvířat, péče o ně, chování k volně pobíhajícím zvířatům. Je jarní čas a mláďátka se klubou na svět, zopakujte s dětmi, které mláďátko ke které mamince patří. Používejte obrázkové knihy, encyklopedie, internet nebo někdy stačí i procházky po okolí, kde uvidíte nějaká zvířátka. Někdo má možnost zajet k babičce a dědovi, kteří doma chovají slepičky a můžete tak prozkoumat jejich skutečný život.

Děti pokud máte doma nějakého "domácího mazlíčka" pošlete nám fotečku nebo obrázek.

Písničky :

Kočka leze dírou

https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4

Když jsem já sloužil to první léto

https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0

Seznámení s pohádkou "O třech prasátkách"

O třech prasátkách

Na jednom statku žila prasečí maminka, která měla tři syny. Jeden byl pracovitý a vždy

mamince pomohl, ale zbylí dva byli líní, a nikdy neudělali žádnou práci pořádně. Když

vyrostli a dospěli, poslala je maminka do světa, aby si tam postavili své nové domečky

a naučili se sami hospodařit. Než odešli, nezapomněla jim připomenout, že si vždy musí dát

dobrý pozor na zlého vlka. Tak se prasátka s maminkou rozloučila a s nadšením z nového

dobrodružství se vydala do světa.

Prasátka se toulala po loukách, lesích a mezi poli, hrála si a dováděla. A tak přešlo jaro, léto

a začal podzim. Sluníčko se schovalo za mraky, každý den pršelo a byla zima. Proto

se prasátka rozhodla, že si postaví domečky. Všechna tři prasátka si našla místečko nedaleko

od sebe, připravila si pilu, kladivo, hřebíky, prkna, kbelík, sekeru, lopatku, metr a další náčiní

a začala stavět.

První prasátko bylo líné a vůbec se mu nechtělo tahat dřevo či kameny na stavbu domečku.

Proto rychle postavilo domeček ze slámy a smálo se ostatním, jak dlouho jim stavba trvá.

Druhé prasátko bylo trochu chytřejší a vědělo, že sláma toho moc nevydrží. Ale cihly

a kameny se mu taky vláčet nechtěly. Tak postavilo domeček ze dřeva a za chvíli už se

posmívalo třetímu prasátku, že mu stavba trvá tak dlouho. Třetímu prasátku dala stavba

nejvíce práce. Nanosilo si cihly a pustilo se s chutí do stavění, protože vědělo, že cihlový

domeček je nejbezpečnější. Jeho dva bratři se mu posmívali: „Kdybys stavěl jako my, byl bys

už hotový!“ Ale třetímu prasátku to nevadilo: „Alespoň se na mě nedostane vlk, až přijde!“

A na jeho slova také brzy došlo. Prasátka zanedlouho zjistila, že se okolo potlouká hladový

vlk. Moc se polekala a schovala se do svých domečků. Vlk přišel k domečku ze slámy a volal

na prasátko: Prasátko, pojď ven, budeme si hrát!“ Když prasátko nevycházelo, nadechl se

a foukl do domečku. Všechna sláma se zvedla a odletěla a bylo po domečku. Naštěstí se první

prasátko stačilo schovat v dřevěném domečku svého brášky.

Vlk přišel k domečku ze dřeva. „Nebojte se, prasátka, pojďte ven, budeme si hrát,“ volal

sladkým hlasem, aby prasátka ošálil. Ve skutečnosti už se ale těšil, jak si na prasátkách

pochutná. Když prasátka ze strachu nevydala ani hlásku, nadechl se, foukl a nic se nestalo, jen

pár větviček zapraskalo. Dřevo bylo přeci jen těžší, než sláma, tak se vlk musel nadechnout

ještě jednou a z plných plic foukl do domečku. „Bác!“, domeček se rozsypal, že z něj nic

nezůstalo. Naštěstí vystrašená prasátka stihla téct do cihlového domečku.

Vlk přiběhl k domečku třetího prasátka a začal foukat. Foukal ze všech sil,

foukal, ale domeček se mu rozfoukat nepodařilo. Dvě prasátka se chvěla ze strachu, ale třetí je

utěšovalo: „Nebojte se ničeho, můj domeček je pevný, sem se vlk nedostane.“ Chvíli

přemýšlel, až poodešel kousek od domečku, obrátil se k němu, rozběhl se a v plné rychlosti

do něj vrazil. Domeček se ani nepohnul a vlka z nárazu bolelo celé tělo. Ale nechtěl to stále

vzdát. Nakonec ho napadlo, že vleze do domečku komínem. Vylezl na střechu a už se chtěl

spustit do komína, když tu se na něj vyřítil oblak sazí a kouře z ohně, který třetí prasátko rozdělalo v kamnech. Vlk spadl ze střechy a utíkal pryč. Štípaly ho přitom od kouře oči a jeho

připálený ocas.

Tak vyzrálo třetí prasátko na vlka, a ten se od té doby už nikdy na pasece neukázal. Prasátka

v bezpečí společně hospodařila v domečku z cihel a první dvě prasátka už vždy dělala vše pořádně a ani je nenapadlo, aby byla líná, jako dřív.

Vhodnými otázkami veďte děti k poznání, že v pohádce zvítězila píle a pracovitost nad pohodlností, dobro nad zlem a chytrost nad hloupostí:

 • Z jakých materiálů si jednotlivá prasátka stavěla domeček?
 • Kterému prasátku dala stavba jeho domečku nejvíce práce? Který domeček byl nejpevnější a proč?
 • Jaký byl vlk (vlastnosti) ?
 • Jaké vlastnosti měla jednotlivá prasátka?
 • Jak se prasátka zachránila před zlým vlkem?

ÚKOLY:

1. Děti nakreslí domeček, mohou i prasátko.

2. Na procházce v přírodě např. v lese postavte domeček pro prasátka. Použijte klacíky, kamínky, listí, šišky, mech....

3. Fotky obou úkolů zašlete na skupinku WhatsApp.

písnička pro radost: "Tři čuníci jdou" - Jaromír Nohavica

https://www.bing.com/videos/search?q=tri+cunici+jdou&docid=608041643378478134&mid=08858254D28288ED5A5E08858254D28288ED5A5E&view=detail&FORM=VIRE

HÁDANKY:

Celé týdny trávu žvýká,

aby dala krajáč mlíka.

Nepospíchá, má dost času,

rohy nosí pro okrasu.                     (KRÁVA)

Po obloze pluje,

na louce si skáče,

trká, vyhazuje,

má vlněný fráček.                             (BERÁNEK)

Co se vleče,

neuteče,

říká si

a dál se vleče

v obrněném krunýři

jako rytíř v pancíři.                             (ŽELVA)

Má sto jehel,

žádnou nit.

Umí dupat, ne však šít.                          (JEŽEK)

Nejraději za pecí přikrčena líhá,

v očích se jí rozsvěcí,

když na kořist číhá.                             (KOČKA)

Doplňování zvuků do říkadla, rýmování:

Pejsek ......... do daleka

Kráva ........., až to hučí

Slípka ......... na sedláka

Ovce .......... ovčí řečí

Kozlík ........., že je větší,

Kočka ........., sova ......

Prase ........., jen to kvičí

Oslík .......... na oslíka

Milí rodiče a milé děti,

vzhledem k tomu, že nemůžeme být společně ve školce, posíláme vám pár námětů na distanční vzdělávání. Distanční vzdělávání se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, ale samozřejmě je mohou využít i malé děti. Předškoláčci budou mít připravené ve školce pracovní listy, které si vyzvedněte v úterý 9. 3. 2021 od 9:00 – 12:00h.

V této složité situaci si s dětmi především povídejte, čtěte knihy, hrajte stolní hry (např. pexeso, Double, Člověče nezlob se…), choďte na procházky a upevňujte tak rodinné vztahy. Co se vám podaří s dětmi uskutečnit, nám pošlete na naší skupinku WhatsApp. Můžete posílat videozáznamy, fotografie, hlasové nahrávky, kresby, výrobky….. víme, že máme šikovné dětičky :)

 

 

Březen

 

Téma: HURÁ JARO JE TU

 

Cíl výuky

 

Seznámit děti s prvními jarními květinami, se změnami v přírodě. Podvědomě u dětí vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Seznámit děti s lidovými říkadly a zvyky v souvislosti s příchodem velikonočních svátků. Rozvíjet praktické dovednosti dětí.

Příroda na jaře

 

 • Navození tématu při vycházce, děti si všímají změn v přírodě – zpěv ptáčků, probouzející se příroda, první tráva, pupeny na větvích, sněženky a bledule

Pokud najdete na procházce nějakou jarní kytičku, můžete se s ní vyfotit a rodiče nám pošlou fotečku na WhatsApp.

 

Sluníčko na jaře

 

 • Povídání s rodiči:
 • Kdy začíná jaro?
 • Jaké jsou jeho znaky?
 • Jaká jsou jiná roční období?
 • Proč svítí sluníčko?
 • Jaké znáš jarní kytičky?

Každé ráno můžete pozdravit sluníčko

 

LALI JÓGA: Dětská jóga s Jogim a Salambou - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qmiuH6Jnr4o

 

https://i.pinimg.com/originals/39/ae/39/39ae39631577350694837dff0afd0762.jpg

Básnička

 

JARO

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otvírá zlatým klíčkem.

Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá.

První roste sněženka, malá bílá květinka.

Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček.

Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává.

Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata.

Namalujte si s dětmi sluníčko, zvolte jakoukoliv techniku, použitjte jaký koliv přírodní materiál. Fantazii se meze nekladou :). Obrázky nám pošlete na naší skupinku.

Opakujeme s dětmi zvyky a tradice na Velikonoce

Týden před Velikonocemi:

 

 • Modré pondělí, Žluté úterý – v chalupách se uklízelo
 • Škaredá středa – nikdo se nesměl na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok
 • Zelený čtvrtek – bývalo zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, mladá kopřiva), aby byl člověk po celý rok zdráv (do těla dostat vitamíny na jaře). V kostelech zmlknou zvony a až do Bílé soboty je zvonění nahrazováno hlukem hrkaček (říká se, že zvony "odletěly" do Říma). Chodilo se s hrkačkami, klapačkami, řehtačkami – zvukem se vyhánělo všechno zlé z domů, včetně hmyzu a myší (ve školce můžeme s dětmi projít všechny místnosti s hrkačkami, aby si zvyky zažily)
 • Velký pátek – ráno je třeba se umýt v potoce J (ochrana proti nemocem), nesmělo se prát prádlo, je to jediný den v roce, kdy země otevírá a vydává své poklady
 • Bílá sobota – doma se uhasila ohniště, zpět se rozezněly zvony
 • Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – tento den vrcholí velikonoční svátky, končí půst, peče se beránek, mazanec, chleba
 • Velikonoční pondělí – obchůzky s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami

 

Symboly Velikonoc

 

Pomlázka: symbol předávání síly, zdraví a svěžesti, omlazení, šlehány jsou ženy a dívky, aby byly zdravé, veselé, pilné, odměnou za pomlázku jsou malovaná vejce.

Velikonoční stůl: beránek, zajíček, vajíčko (symbol plodnosti, úrody, nového života), pokrmy: zelená strava – petržel, pažitka, byliny, mladé kopřivy, lístky pampelišek, chudobky (velikonoční bylinkové polévky s rozkvedlaným vajíčkem), vejce, smaženice z vajec a slaninou s mladou kopřivou nebo zelenou natí z cibule.

Vajíčko: je o Velikonocích odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení

Velikonoční pečivo: peklo se pečivo v podobě ptáčků nebo slepic, kuřátek, kohoutků, ježků, tzv. Jidáše (tvar různých figur, točánků, preclíků), mazance, beránek z piškotového těsta.

 

Výtvarné a pracovní činnosti

 

Ozdobte s dětmi vyfouknuté vajíčko jakoukoliv technikou a pošlete obrázek na WhatsApp. Dále můžete s dětmi upéct beránka a pochlubit se fotečkou :)

 

https://cz.pinterest.com/pin/1407443622298336/

https://cz.pinterest.com/pin/510103095266657489/

https://cz.pinterest.com/pin/76139049931389662/

https://cz.pinterest.com/pin/113856696815638632/

 

Pohádka o kohoutkovi a slepičce

https://www.stare-pohadky.cz/pohadky-nasi-drobotiny/o-kohoutkovi-slepicce

 

Zajíčkova koleda

Josef Kožíšek

 

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na dvorečku za potokem
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
dojdu-li tam bez nehody,
dám mu kopu vajíček.

úterý, 08 září 2020 11:05

AKCE ZÁŘÍ

Napsal(a)

23.9. PAPOUŠKOVÉ A JEJICH ŽIVOT  - zábavně vzdělávací program pro děti

ZačátekPředchozí12NásledujícíKonec
Strana 1 z 2

KALENDÁŘ ŽELVIČKY

Žádné události

online zapis

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2021 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.