foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

J E Ž E Č C I 

 

Třídní učitelky: Bc.Markéta Chvojková a Barbora Hynková

                         Asistentka pedagoga: Lenka Vilímková

                                    

 Zaměření třídy: Pohybová s prvky jógy

Motto třídy: Není nutno aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

 

Naší třídu můžete najít v prvním pavilonu v přízemí MŠ. Je zde zapsáno celkem 20 dětí, 10 chlapců a 10 děvčátek.V naší třídě jsou děti ve věku od 3 do 6 let.

Název našeho třídního vzdělávacího programu je:  "Začali jsme spolu a je čas jít dál"

 

 Inspiraci hlavně pro naše předškoláky můžete najít na

www.predskolaci.cz, www.pinterest.com, časopis Dráček.

 

 Co je pro nás priorita?

V vnímání světa očima dítěte, vědět, že ochota, ohleduplnost a odpovědnost je neodmyslitelnou součástí každodenního života a probuzení pocitu chtít vědět, vždy odpovědět na všechny otázky, vědět, jak důležité je být druhému nablízku, vlídnost

L laskavost k dětem, láska k živé i neživé přírodě, legrace, logopedická péče, literární výchova

Á atmosféra klidu, pochopení a pohody blížící se té rodinné, adaptace dětí dle individuálních potřeb, aktivní vztah s rodiči,

Č činorodost a bohatost v různých oblastech, čas na každé dítě, čas na hry a pohádky, čestnost

E ekologická výchova, estetické, kulturní a bezpečné prostředí, experimenty,

K kamarádství, komunikace s dětmi a rodiči, kulturní akce, kvalifikace pedagogů. A spousta dalších věcí.

Ježčí cíle pro tento školní rok:

Starat se a pečovat o nového zvířecího kamaráda ježečka Bodlinku. Podporovat u dětí zájem o zvířátko, naučit je správně a opatrně s ním zacházet, krmit ho a měnit podestýlku.

 

K dětem budeme přistupovat individuálně, což vychází z programu Začít spolu.

 

Děti od 3 let - Adaptace na MŠ a okolí - Zvládat odloučení od rodiny - Naučit se základní hygienické návyky, sebeobsluze a návykům při stolování - Rozvoj komunikativních dovedností (s vrstevníky i dospělým) - Rozvoj myšlení a smyslového vnímání - Bezpečná manipulace s předměty běžné denní potřeby - Rozvoj pohybových dovedností a prostorové orientace.

Děti od 4 let - Prohlubování znalostí a dovedností z loňského roku - Získávání nových návyků a osvojování - Zlepšování se v samoobslužných činnostech jako je oblékání, stolování (příbor), hygiena a manipulace s předměty - Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - Rozvoj grafomotoriky cviky na uvolnění ramenního kloubu a zápěstí.

Děti od 5 let - Navazování na předešlé znalosti a dovednosti - Rozvoj samostatnosti - Rozvoj komunikativních dovedností - Rozvoj všech smyslů - Naučit dítě zájmu o vzdělávání - Rozvoj grafomotoriky správný úchop tužky.

Příprava předškoláků na vstup do základní školy - 1x týdně celý školní rok bude probíhat kurz na Rozvoj fonematického uvědomování podle D. B. Elkonina a 1x měsíčně se děti budou seznamovat s němčinou pomocí kamaráda havrana. Budeme chodit plavat a cvičit do tělocvičny TJ Spartak.

S dětmi budeme cvičit jógu formou pohádek a jógových karet. Prvky jógy nás budou provázet v různých činnostech.

 

 Pravidla třídy

1. Ve třídě, v šatně, na chodbách a v umývárně chodíme pomalu (abychom neublížili sobě a ostatním dětem). Pozor! Mokrá a postříkaná podlaha je nebezpečná.

2. Umíme pozdravit (podívat se při pozdravu do očí), o něco požádat, za něco poděkovat.

3. Hluk a křik nám škodí, dohodneme se bez hádek a žalování. Mluví vždy jen jeden (neskáčeme

    druhému do řeči).

4. Všechny hračky mají své místo, neničíme úmyslně kamarádovu hru a práci.

5. 3x a dost (2x máme pozor dát a po třetí poslouchat).

6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nevztekáme se, nepovyšujeme se nad druhým, ani neponižujeme).

7. Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda, pokud nenajdeme

    společné řešení, požádáme pak o pomoc paní učitelku.

8. Nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše, je cizí).

9. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti), hezky se oslovujeme, pomáháme si a umíme se rozdělit.

KALENDÁŘ JEŽEČCI

Žádné události

online zapis

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.