foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

 

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky. Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

 

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění) svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

 

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

 

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

 

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

ikona upozorneni

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:
477 755 260, 477 755 261, 477 755 264
477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:
477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167
477 755 110

 


S L U N Í Č K A 

 

 

Třídní učitelky: Ludmila Hanzlíková a Mgr, Kateřina Tauchmanová

 

 

Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali…“ Jean Jacques Rousseau

 

 

Do třídy Sluníčka je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 26dětí. Třída je složena z 15 chlapců a 10 děvčat. Naše třída Sluníček se zaměřuje na hudebně – pohybovou výchovu.

  • Prioritní pro nás je zvládnutí adaptace dětí.
  • Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti. 
  • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí,vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou v MŠ stanoveny.
  • Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podpory nebát se, spolupracovat, pracovat samostatně, důvěřovat si.
  • Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby ve třídě se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
  • Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence a šikany/.
  • Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich věku, aktuálních potřeb a zájmů. Tím chceme podporovat radost z učení, získávání zkušeností a zvládnutí nejrůznějších dovedností.
  • Hlavním prostředkem vzdělávání je hra v nejrůznějších podobách, prožitkové a kooperativní učení - aktivity, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.

 

 

 

 

Pravidla třídy

 Pravidla pro děti

  • Umíme pozdravit podáním ruky – při příchodu i odchodu z MŠ, poprosit, poděkovat
  • Používáme vhodná slova, mluvíme tiše, nekřičíme, šetříme zdraví své i druhých.
  • Když jeden mluví, naslouchám.
  • Jsme kamarádi, pomáháme si, spory řešíme dohodou, neubližujeme si.
  • Vážíme si výtvorů svých kamarádů, neničíme výrobky ani hru jiných.
  • Hračky, hry a knihy jsou pro všechny, mají své místo a neničíme je.
  • Hračky kamarádů si půjčujeme po dohodě s kamarádem, nebereme, co nám nepatří.
  • Započatou práci dokončím a po ukončení práce si po sobě uklidím.
  • Pokud něco nezvládnu, požádám o pomoc kamaráda nebo paní učitelku.
  • Učíme se chovat k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.
  • U her a hraček si domluvíme střídání, při neshodě vyjednáváme.
  • Ze třídy odcházíme po domluvě s paní učitelkou.
  • Jíme a pijeme u stolečků.
  • Jídlo odnášíme po dohodě s paní učitelkou, učíme se jídlo ochutnat.
  • Dodržujeme pravidla čistoty.
  • Mezi stolečky a lehátky chodíme pomalu, neběháme.
  • Dodržujeme hygienu, neplýtváme vodou, mýdlem, pastou a toaletním papírem.
  • Při chůzi po schodech se držíme zábradlí a neskáčeme z nich.

  Pravidla pro rodiče

  • Rodiče jsou povinni předat své dítě osobně paní učitelce.
  • Děti předáváme pouze rodičům, případně zmocněné osobě.
  • Do školky patří pouze zdravé děti, rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu  dítěte učitelku.
  • Pokud se v rodině vyskytne, nebo onemocní dítě infekčním onemocněním, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit MŠ.

KALENDÁŘ SLUNÍČKA

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.