foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

ŠIKULOVÉ           

             

 

 

 

 

 

 

 

                    TŘÍDNÍ UČITELKY: RADKA POLÁKOVÁ,                                                       KLÁRA ZIMMERMANNOVÁ

           ASISTENTKA PEDAGOGA: HANA BÁRTOVÁ

 

Naše motto: POVĚZ MI, zapomenu.

                       UKAŽ MI, zapamatuji si.

                                       ZAPOJ MĚ DO PRÁCE, porozumím !  

 

Naše třída je třídou smíšenou ve věkovém složení 2,5 - 7 letých dětí.Náš třídní vzdělávací program vychází z věkového složení dětí a z přesvědčení,že přirozeností dítěte je zvídavost,proto většinu poznatků a dovedností děti získají přirozenou cestou.Spontánní řízené činnosti jsou obsahem plánování a vzájemně se budou propojovat.Děti se budou učit spolupacovat ve skupině a získávat potřebu spolupracovat.Náš Tvp vychází ze života a prostředí ve kterém děti žijí.Dětská hra je vážné "zaměstnání".Je nesmírně důležitá pro vývoj každého díděte.Prostřednictvím hry a hračky poznává svět,jeho zákonitosti,vztahy a pravidla.Budeme se řídit naším mottem:

 

"Neotvírejme dveře dětem,ale pomozme jim najít ten správný klíč,aby si je otevřely samy."

 

Ve třídě máme velkou knihovnu,kde mají děti možnost půjčovat si a pracovat s různými knihami,encyklopediemi,pohádkami a příběhy.Záměrem bude děti seznámit s prvky jógy spojené s příběhy v knize "Kouzelná rolnička",ta nás povede celým rokem.

Klasické hračky,které jsou v běžné třídě,jsou u nás doplněny didaktickými pomůckami z praktického života,pomůckami konstruktivními a stavebnicemi.Důležitá je forma seznamování dětí s "jinými" hračkami a zajímavou formou je dětem nabízet.Všechny tyto pomůcky mají výchovně-vzdělávací charakter,kdy je rozvíjena jedna či více oblastí vývoje-rozumová,smyslová,grafomotorická,hudební,jazyková a estetická.Pro pracovní a výtvarné činnosti máme vytvořen ateliér,kde mají děti možnost pracovat s různými materiály a pomůckami,je jim dán dostatek prostoru a času k vytváření a dokončení.

 

  

CHCEME ABY DÍTĚ VLASTNÍM ÚSILÍM DOŠLO K CÍLI V ZAPOČATÉ PRÁCI A TAK SE V NĚM ROZVÍJELA TOUHA PO POZNÁNÍ,OBJEVOVÁNÍ NOVÝCH VĚCÍ A MĚLO RADOST Z PROŽITKU,NEBÁLO SE PROHRY A NEÚSPĚCHU.VĚDĚLO,ŽE VŽDY JE NĚJAKÉ ŘEŠENÍ A ŽE KAŽDÝ MÁ JINÉ MOŽNOSTI A SÍLY.

RESPEKTUJEME INDIVIDUÁLNÍ SCHOPNOSTI KAŽDÉHO DÍTĚTE A MAXIMÁLNĚ PODPORUJEME JEHO OSOBNÍ MOŽNOSTI ROZVOJE.

PŘÍPRAVA PROBÍHÁ NENÁSILNOU FORMOU TAK,ABY DĚTI ZAUJALA A PRACOVALY S CHUTÍ A NADŠENÍM.

 

DŮLEŽITÁ JE SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY S PPP,LOGOPEDEM,PSYCHOLOGEM,TŘ.UČITELEM 1.STUPNĚ ZŠ

 

 

 

                              NAŠE    PRAVIDLA

                                        JSME  KAMARÁDI

                                            NIKDY  SE  NEVZDÁVÁME

                                               PLNÍME  SVÉ  SLIBY

                                                  MÁME  SE  RÁDI

                                            VŽDY  ŘÍKÁME  PRAVDU

                                     UMÍME  POPROSIT  A  PODĚKOVAT

                                          VZÁJEMNĚ  SI  POMÁHÁME

                                             MÁME  RÁDI  LEGRACI

                                              ČASTO  SE  SMĚJEME

                                           SPOLEČNĚ  SE  RADUJEME

                                          NEKŘIČÍME,NENUDÍME SE

                    JSME  V  POHODĚ  :-))

                          

online zapis

KALENDÁŘ ŠIKULOVÉ

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.