foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

  S L U N Í Č K A 

Třídní učitelky: Jolana Faflíková a Bc. Markéta Klečka

Do naší třídy Sluníček chodí celkem 25 dětí. Jsme třída s věkovým rozmezím dětí 3 – 6 let.

Praktikujeme metodické postupy, kterými vedeme děti k samostatnosti – necháváme je samotné se oblékat, jíst, utírat si po sobě stolečky, nosit si jídlo, samotné si nalévat pití, sbírat nepořádek po jídle, mazat si svačinky apod. Vedeme děti k důslednosti a odpovědnosti za své chování a jednání. Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z potřeb, přání a individuálního rozvoje dětí, zaměřujeme se na zdravý a všestranný vývoj dětí. Pravidelně cvičíme jógu, každé ráno protahovací cvičení a pohybové hry. Děti ve třídě pečují o pokojové rostliny, které se nám starají o lepší ovzduší. Pravidelně nosí zbytky zeleninky a ovoce na kompost, kde poté sledují život v půdě.

Snažíme se o to, aby školka byla pro děti druhým domovem, aby se zde cítili dobře, bezpečně a pohodově. Učíme děti každodenním činnostem, umět si poradit, vyřešit jednoduchý problém. Chceme, aby děti byly sebevědomými bytostmi, které se nebojí zeptat, pokud nevědí.

Chodíme pravidelně na procházky do lesoparku, na Mariánskou louku atd. Pravidelně do programu zařazujeme návštěvy solné jeskyně, divadla, muzea, canisterapii apod.

Minimálně jednou do roka pořádáme celoškolkovou akci výměnný Bleší trh (oblečení, hračky, knihy...).

 

Chceme, aby děti uměly pomáhat druhým, a proto se zapojujeme do těchto projektů:

Špačkoš = charitativní projekt, kdy se sbírají 8 cm dlouhé pastelky ,,špačci‘‘ a z nich v chráněných dílnách vyrábí umělecká díla, která se následně prodávají a dílny z nich mají pro své klienty peníze. Jednou za čas tedy probereme všechny pastelky a vytřídíme malé ,,špačky‘‘. Mohou nám je nosit děti i z domova a vhazovat je do krabice na chodbě školky.

Vánoční sbírka pro městský útulek (před Vánoci upřesníme, čím můžete přispět)

Vánoční sbírka pro dětské domovy - můžete nosit kosmetiku, oblečení, knihy apod.

 

 

Těšíme se na společná dobrodružství ♥

KALENDÁŘ SLUNÍČKA

Žádné události

online zapis

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.