foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

  S L U N Í Č K A 

Třídní učitelky: Jolana Faflíková a Bc. Markéta Buzická

Do naší třídy Sluníček chodí celkem 27 dětí. Jsme třída s věkovým rozmezím dětí 3 – 6 let.

Naše třída je zaměřena na Montessori pedagogiku. Využíváme pomůcek a činností pro praktický život (zametání, přesívání, přesypávání, přelévání, strouhání…) a montessori pomůcek.

Praktikujeme metodické postupy, kterými vedeme děti k samostatnosti – necháváme je samotné se oblékat, jíst, utírat si po sobě stolečky, nosit si jídlo, samotné si nalévat pití, sbírat nepořádek po jídle apod. Vedeme děti k důslednosti a odpovědnosti za své chování a jednání. Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z potřeb, přání a individuálního rozvoje dětí, zaměřujeme se na zdravý a všestranný vývoj dětí. Pravidelně cvičíme jógu, každé ráno protahovací cvičení a pohybové hry. Snažíme se o to, aby školka byla pro děti druhým domovem, aby se zde cítili dobře, bezpečně a pohodově. Učíme děti každodenním činnostem, umět si poradit, vyřešit jednoduchý problém. Chceme, aby děti byly sebevědomými bytostmi, které se nebojí zeptat, pokud nevědí.

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z potřeb, přání a individuálního rozvoje dětí, zaměřujeme se na zdravý a všestranný vývoj dětí. 

V naší třídě s dětmi pravidelně cvičíme jógu, každé ráno protahovací cvičení a pohybové hry. Chodíme pravidelně na procházky do lesoparku, na Mariánskou louku atd. Pravidelně jsme s dětmi chodily i do solné jeskyně, divadla, muzea, ale vzhledem k současné koronavirové situaci budeme muset řadu akcí omezit.

Pro rodiče s dětmi budeme v průběhu roku pořádat tematické akce (podzimní dílnička, vánoční dílnička a besídka apod.)

Chceme, aby děti uměly pomáhat druhým a proto se zapojujeme do těchto projektů:

Špačkoš = charitativní projekt, kdy se sbírají 8 cm dlouhé pastelky ,,špačci‘‘ a z nich v chráněných dílnách vyrábí umělecká díla, která se následně prodávají a dílny z nich mají pro své klienty peníze. Jednou za čas tedy probereme všechny pastelky a vytřídíme malé ,,špačky‘‘. Mohou nám je nosit děti i z domova a vhazovat je do krabice v chodbě školky.

Krůčky = nese název kroužek pro postižené děti z Děčína. Pro ně sbíráme hračky, oblečení, ale i další věci (nové), které by potěšily třeba maminky postižených dětí, nebo které jsou vhodné k prodeji na trzích, kde tento kroužek prodává a z výtěžku pak platí/přispívá dětem na zájmové kroužky, plavání apod. Celý rok nám tedy mohou rodiče s dětmi nosit nepotřebné nezničené/nové věci, které pak udělají radost jiným.

Krabice od bot =Pravidelná předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Celý rok sbíráme hračky, oblečení, psací potřeby, kosmetiku apod. A před Vánoci spolu s dětmi rozdělujeme věci do krabic, které následně balíme a odnášíme na sběrné místo.

 

Těšíme se na společná dobrodružství ♥

KALENDÁŘ SLUNÍČKA

Žádné události

online zapis

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2021 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.