foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

  S L U N Í Č K A 

Třídní učitelky: Jolana Faflíková a Bc. Markéta Buzická

Do naší třídy Sluníček chodí celkem 24 dětí. Jsme třída s věkovým rozmezím dětí 3 – 6 let.

Naše třída je zaměřena na Montessori pedagogiku. Využíváme pomůcek a činností pro praktický život (zametání, přesívání, přesypávání, přelévání, strouhání…) a montessori pomůcek.

Praktikujeme metodické postupy, kterými vedeme děti k samostatnosti – necháváme je samotné se oblékat, jíst, utírat si po sobě stolečky, nosit si jídlo, samotné si nalévat pití, sbírat nepořádek po jídle apod. Vedeme děti k důslednosti a odpovědnosti za své chování a jednání. Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z potřeb, přání a individuálního rozvoje dětí, zaměřujeme se na zdravý a všestranný vývoj dětí. Pravidelně cvičíme jógu, každé ráno protahovací cvičení a pohybové hry. Snažíme se o to, aby školka byla pro děti druhým domovem, aby se zde cítili dobře, bezpečně a pohodově. Učíme děti každodenním činnostem, umět si poradit, vyřešit jednoduchý problém. Chceme, aby děti byly sebevědomými bytostmi, které se nebojí zeptat, pokud nevědí.

Chodíme pravidelně na procházky do lesoparku, na Mariánskou louku atd. Pravidelně jsme s dětmi chodily i do solné jeskyně, divadla, muzea, ale vzhledem k současné koronavirové situaci budeme muset akce přizpůsobit situaci.

 

Plánujeme uspořádat párkrát do roka výměnný Bleší trh (dětské oblečení, hračky...).

 

Chceme, aby děti uměly pomáhat druhým a proto se zapojujeme do těchto projektů:

Špačkoš = charitativní projekt, kdy se sbírají 8 cm dlouhé pastelky ,,špačci‘‘ a z nich v chráněných dílnách vyrábí umělecká díla, která se následně prodávají a dílny z nich mají pro své klienty peníze. Jednou za čas tedy probereme všechny pastelky a vytřídíme malé ,,špačky‘‘. Mohou nám je nosit děti i z domova a vhazovat je do krabice na chodbě školky.

Krabice od bot =Pravidelná předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Celý rok sbíráme hračky, oblečení, psací potřeby, kosmetiku apod. A před Vánoci spolu s dětmi rozdělujeme věci do krabic, které následně balíme a odnášíme na sběrné místo.

 

Těšíme se na společná dobrodružství ♥

KALENDÁŘ SLUNÍČKA

Žádné události

online zapis

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Duhový svět 80

duhovy svet 80

Copyright © 2022 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.