foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

  S L U N Í Č K A 

Třídní učitelky: Jolana Faflíková a Bc. Markéta Buzická

Do naší třídy Sluníček chodí celkem 24 dětí. Jsme třída s věkovým rozmezím dětí 2,5 – 4 roky a některým dětem během školního roku bude 5 let.

V naší třídě s dětmi pravidelně cvičíme jógu, každé ráno protahovací cvičení a pohybové hry. Chodíme pravidelně na procházky do lesoparku, na Mariánskou louku atd. Také se vydáme na nějaký výlet do okolí našeho města.

Pro rodiče s dětmi budeme v průběhu roku pořádat tematické akce (podzimní dílnička, vánoční dílnička a besídka apod.)

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z potřeb, přání a individuálního rozvoje dětí, zaměřujeme se na zdravý a všestranný vývoj dětí.

Snažíme se o to, aby školka byla pro děti druhým domovem, aby se zde cítili dobře, bezpečně a pohodově. Učíme děti každodenním činnostem, umět si poradit, vyřešit jednoduchý problém. Chceme aby děti byly sebevědomými bytostmi, které se nebojí zeptat pokud něvědí a umí druhému pomoci, pokud potřebuje.

 

Těšíme se na naše společná dobrodružství.

KALENDÁŘ SLUNÍČKA

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.