foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

 

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky. Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

 

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění) svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

 

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

 

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

 

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

ikona upozorneni

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:
477 755 260, 477 755 261, 477 755 264
477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:
477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167
477 755 110

 


V Č E L I Č K Y 

Třídní učitelky: Bc. Kamila Ulbrichtová a Eva Votápková 

 

 -     obě s dlouholetou praxí (30 let a více) v MŠ

 -     p. uč. Kamila - SPgŠ v Ústí n/L se zaměřením Hv, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - bakalářské studium Učitelství pro MŠ – specializace v pedagogice, dále hudební vzdělání (zpěv, hra na klavír – dokončených 7 let na LŠU ), semináře a další aktivity a zkušenosti (3 roky pohyb. – dramatický kroužek u J. Jirušové…), scénáře, režie dět.představení…, jako moderátorka v Rádiu Děčín  r. 1992-2005 (současně i s prací učitelky v MŠ), v současnosti i nadále moderování dětských, kulturních, společenských i sportovních akcí a namlouvání reportáží…, v r. 2015 absolvovala projekt „Stáž v anglické jazykové MŠ“ v Liberci

 -    p. uč. Eva – SPgŠ v Ústí n/L se zaměřením Tv, s hudebním vzděláním (hra na klavír), cvičitelská činnost, semináře a další aktivity, v r. 2015 držitelka certifikátu z Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně v projektu „Technikou do nitra člověka", stáž v mateřských školách v německém Aachenu

    

Motto třídy: " Naše včelí partička, jsme hned samá písnička …"

 Zaměření třídy: HUDEBNĚ – POHYBOVÉ, S KAPKOU DRAMATIZACE … 

   Mateřská škola jako výchovně vzdělávací instituce doplňuje rodinu a rozšiřuje dětské zkušenosti.

 

U dětí se snažíme o jejich všestranný rozvoj po stránce fyzické, psychické i sociální, v souladu s jejich věkovými i individuálními zvláštnostmi. Mimo jiné rozvíjíme:

rytmické a hudební vnímání – sluchový rozvoj

poznatky o hudbě (Orffův instrumentář – doprovod rytmickými a melodickými nástroji)

hlasovou výchovu (dechová, hlasová a artikulační složka)

poslechové činnosti

pohybové činnosti, hry, pohybovou improvizaci, tanec

správné držení těla

schopnost komunikace a dorozumívání se

paměť a představivost

sebedůvěru

schopnost dětí prosazovat se v kolektivu

 

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě využíváme…"

(Pythagoras)

 

Při práci s dětmi využíváme těchto pedagogických principů (dle V. Jůvy):

principu cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, trvalosti, přiměřenosti, emocionálnosti a jednotnosti výchovného působení

V naší třídě se snažíme vytvářet během dne pohodovou atmosféru, jak pro děti (2-7 let), tak i pro jejich rodiče… Přestože jsme zaměřeni spíše směrem hudebně – pohybovým, dětem nabízíme i propojení všech ostatních činností, které se podílejí na rozvoji všestranně rozvinuté osobnosti… Prvořadou důležitou kategorií je pak u nás HRA DĚTÍ, která má své nezastupitelné místo…

 

 

KALENDÁŘ VČELIČKY

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.