foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

   J A B L Í Č K A

 

Třídní učitelky: Zdena Plachá, Barbora Kubátová

Asistentka pedagoga: Šárka Braunová

Motto třídy: „Endele bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát“  

 

 Třída Jablíček je třída společného vzdělávání, kde je zařazena část dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a část dětí zdravých. Vzájemné poznávání obou skupin dětí přináší velmi pozitivní výsledky.

 Děti se spec. vzděl.potřebami postupují ve vývoji rychleji na základě bezprostředního kontaktu s dětmi zdravými a děti zdravé naopak poznávají ,že všichni lidé/děti/ mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný /jinak vypadá, jinak se chová/ a že osobnostní rozdíly jsou přirozené.

 Snažíme se dětem vytvářet podnětné prostředí s dostatkem porozumění a tolerance k projevům a potřebám všech dětí. Každodenní práce je přizpůsobovaná aktuálním potřebám dětí.

 V činnostech upřednostňujeme prožitkové a kooperační učení hrou, která tvoří hlavní náplň dne. V činnostech pracovních, výtvarných a tvořivých pak dáváme přednost přístupu individuálnímu. Podrobnější popis naší práce najdete v TVP třídy Jablíček.

Tento školní rok 2023 - 2024 pokračujeme v novém programu - Začít spolu. Bližší informace o programu budou v TVP.

KALENDÁŘ JABLÍČKA

Žádné události

online zapis

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.