foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

 

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky. Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

 

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění) svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

 

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

 

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

 

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

ikona upozorneni

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:
477 755 260, 477 755 261, 477 755 264
477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:
477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167
477 755 110

 


   J A B L Í Č K A

 

Třídní učitelky:          Zdena Plachá ,, Barbora Hynková

Asistentka pedagoga: Irena Panchartková

Motto třídy: „Endele bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát“  

 

 Třída Jablíček je třída společného vzdělávání, kde je zařazena část dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a část dětí zdravých. Vzájemné poznávání obou skupin dětí přináší velmi pozitivní výsledky.

 Děti se spec. vzděl.potřebami postupují ve vývoji rychleji na základě bezprostředního kontaktu s dětmi zdravými a děti zdravé naopak poznávají ,že všichni lidé/děti/ mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný /jinak vypadá, jinak se chová/ a že osobnostní rozdíly jsou přirozené.

 Snažíme se dětem vytvářet podnětné prostředí s dostatkem porozumění a tolerance k projevům a potřebám všech dětí. Každodenní práce je přizpůsobovaná aktuálním potřebám dětí.

 V činnostech upřednostňujeme prožitkové a kooperační učení hrou, která tvoří hlavní náplň dne. V činnostech pracovních, výtvarných a tvořivých pak dáváme přednost přístupu individuálnímu. Podrobnější popis naší práce najdete v TVP třídy Jablíček.

KALENDÁŘ JABLÍČKA

Žádné události

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.