foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

 

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky. Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

 

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění) svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

 

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

 

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

 

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

ikona upozorneni

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:
477 755 260, 477 755 261, 477 755 264
477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:
477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167
477 755 110

 


Ž E L V I Č K Y        

Třídní učitelky:   Bc. Vlasta Adamčíková a Michaela Turpišová

                       Asistentka pedagoga:  Radka Poláková 

 

Motto třídy:               „Jestliže neumíš, naučíme Tě,

                                  jestliže nemůžeš, pomůžeme Ti,

                               když si tu s námi, jsme tu pro Tebe.“  

   

Zaměření třídy:

Naše třída se jmenuje „ Želvičky“, nachází se v 1. patře prvního pavilonu naší MŠ. Třída „Želviček“ je třída s menším počtem dětí, kde jsou integrovány děti se zdravotním postižením.

 

 

Náš třídní vzdělávací program se jmenuje

      "Želvička a krteček objevují svět"

Hlavní priority jsou: 

·      Ve vzdělávání upřednostňujeme individuální přístup k dětem, u dětí se zdravotním postižením pracujeme podle IP.

·      Podporujeme osvojování dovedností podle individuálních možností a schopností jednotlivých dětí, a to ve spolupráci s rodinou a odborníky (logoped, dětský lékař, psycholog, apod.).

·      Vzhledem k rozdílné individualitě dětí je obsah vzdělávacích cílů i očekávaných kompetencí velmi rozdílný. Nabízíme kvalifikovaný, citlivý a laskavý přístup ke všem dětem.

·      Posilujeme soběstačnost dětí a důvěru ve vlastní schopnosti, učíme základním návykům sebeobsluhy.

·      Podporujeme vlastní prožitek – motivace pro rozvoj poznávání a řeči. Využíváme alternativní způsoby dorozumívání.

·      Vyhledáváme a využíváme činnosti, které kladně působí na citovou stránku dětí, vytváříme prostředí pohody a bezpečí.

·      Zařazujeme pohybové aktivity, které by vedly nejen k rozvíjení dovedností, ale i k radostnému prožitku. Vedeme děti k vytváření bezpečnostních návyků, ohleduplnosti.

·      Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Samozřejmostí je zachování patřičné mlčenlivosti o osobních údajích

dětí i rodině.

 

V naší třídě nabízíme logopedickou péči zaměřenou na rozvíjení:  

·     komunikačních a dorozumívacích dovedností, správné výslovnosti 

·     sluchového a zrakového vnímání 

·     pravo- levé a prostorové orientace 

·     hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky

·     propojení mluveného slova — pohybu — hudby — grafického vzoru.

 

 

 

Logopedická péče probíhá každý den. Nejedná se pouze o individuální výuku, ale péče logopedky prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem (podpora správného dýchání, metody komentování při různých činnostech, rytmizace při hudebních činnostech, reakce na pokyny a stimulace k navození komunikace apod.).  

U dětí s poruchami autistického spektra využíváme při práci metodu strukturovaného učení zaměřenou na rozvoj komunikačních schopností. Využíváme tedy strukturalizace, vizualizace a individualizace nácviku, úkolů a postupů. U dětí s PAS, které nepoužívají mluvenou řeč, logopedka využívá alternativní a augmentativní komunikace, především komunikace pomocí předmětu, fotografie, obrázku, znakové řeči. U dětí s kombinovaným posti- žením závisí logopedická intervence na stupni postižení.

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ ŽELVIČKY

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.