foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

 

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky. Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

 

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění) svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

 

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

 

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

 

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

ikona upozorneni

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:
477 755 260, 477 755 261, 477 755 264
477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:
477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167
477 755 110

 


J E Ž E Č C I 

 

Třídní učitelky: Petra Peterková a Štěpánka Rybářová

                         Asistentka pedagoga: Lenka Vilímková

                                    

 Zaměření třídy: Pohybová s prvky jógy

Motto třídy: Není nutno aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

 

Naší třídu můžete najít v prvním pavilonu v přízemí MŠ. Je zde zapsáno celkem 22 dětí, 13 chlapců a 9 děvčátek.V naší třídě jsou děti ve věku od 2,5 do 6 let.

Název našeho třídního vzdělávacího programu je:  "Ježečci cestují vláčkem se Sporťáčkem"

 

Co je pro nás priorita?

V vnímání světa očima dítěte, vědět, že ochota, ohleduplnost a odpovědnost je neodmyslitelnou součástí každodenního života a probuzení pocitu chtít vědět, vždy odpovědět na všechny otázky, vědět, jak důležité je být druhému nablízku, vlídnost

L laskavost k dětem, láska k živé i neživé přírodě, legrace, logopedická péče, literární výchova

Á atmosféra klidu, pochopení a pohody blížící se té rodinné, adaptace dětí dle individuálních potřeb, aktivní vztah s rodiči,

Č činorodost a bohatost v různých oblastech, čas na každé dítě, čas na hry a pohádky, čestnost

E ekologická výchova, estetické, kulturní a bezpečné prostředí, experimenty,

K kamarádství, komunikace s dětmi a rodiči, kulturní akce, kvalifikace pedagogů. A spousta dalších věcí.

Ježčí cíle pro tento školní rok:

K dětem budeme přistupovat individuálně a na vědomí budeme brát různorodé složení třídy.

Děti od 2.5 let - Adaptace na MŠ a okolí - Zvládat odloučení od rodiny - Naučit se základní hygienické návyky, sebeobsluze a návykům při stolování - Rozvoj komunikativních dovedností (s vrstevníky i dospělým) - Rozvoj myšlení a smyslového vnímání - Bezpečná manipulace s předměty běžné denní potřeby - Rozvoj pohybových dovedností a prostorové orientace.

Děti od 4 let - Prohlubování znalostí a dovedností z loňského roku - Získávání nových návyků a osvojování - Zlepšování se v samoobslužných činnostech jako je oblékání, stolování (příbor), hygiena a manipulace s předměty - Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - Rozvoj grafomotoriky cviky na uvolnění ramenního kloubu a zápěstí.

Děti od 5 let - Navazování na předešlé znalosti a dovednosti - Rozvoj samostatnosti - Rozvoj komunikativních dovedností - Rozvoj všech smyslů - Naučit dítě zájmu o vzdělávání - Rozvoj grafomotoriky správný úchop tužky.

 

 Pravidla třídy

1. Ve třídě, v šatně, na chodbách a v umývárně chodíme pomalu (abychom neublížili sobě a ostatním dětem). Pozor! Mokrá a postříkaná podlaha je nebezpečná.

2. Umíme pozdravit (podívat se při pozdravu do očí), o něco požádat, za něco poděkovat.

3. Hluk a křik nám škodí, dohodneme se bez hádek a žalování. Mluví vždy jen jeden (neskáčeme

    druhému do řeči).

4. Všechny hračky mají své místo, neničíme úmyslně kamarádovu hru a práci.

5. 3x a dost (2x máme pozor dát a po třetí poslouchat).

6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nevztekáme se, nepovyšujeme se nad druhým, ani neponižujeme).

7. Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda, pokud nenajdeme

    společné řešení, požádáme pak o pomoc paní učitelku.

8. Nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše, je cizí).

9. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti), hezky se oslovujeme, pomáháme si a umíme se rozdělit.

KALENDÁŘ JEŽEČCI

Žádné události

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.