foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

reditelka@msriegrovadc.cz

Vážení rodiče.

 

Na základě § 3 odstavce 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů , oznamuji, že dne 27.11. 2023 budou obě pracoviště Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizace z organizačních důvodů uzavřena.

 

Odůvodnění:

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na 27.11. 2023 "Výstražnou jednodenní stávku a společné protestní odborové akce". Dne 14.11. 2023 jem ze strany stávkového výboru MŠ obdržela dokument "Ohlášení před zahájení jednodenní výstražné stávky". v němž je uvedený seznam zaměstnanců, kteří se připojují ke stávce. Vzhledem k tomu, že se jedná téměř o všechny zaměstnance MŠ (pedagogické i provozní) + vedení školy, nejsem schopna provoz školy zajistit.

O této skutečnosti Vás již informovali třídní učitelé prostřednictvím komunikačním skupin. Dále je tato informace vyvěšena I na dveřích MŠ.

 

Předem děkujeme za pochopení

pátek, 03 listopad 2023 10:53

Rozsvícení vánočního stromu

Vážení rodiče, děti i ostatní příbuzní.

Srdečně Vás zveme na naši tradiční akci "Rozsvícení vánočního stromu", která se koná 30.11. 2023 od 17.00 hodin ve venkovním areálu MŠ Riegrova. Bližší informace k programu akce naleznete v příloze :-)

Těšíme se na Vaši účast                              kolektiv MŠ Riegrova a Pohraniční

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,

příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO   PRACOVIŠTĚ
85 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
67 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
11 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
54 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
94 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
12 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
66 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
89 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
13 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
34 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
73 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
39 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
17 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
84 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
21 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
91 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
70 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
38 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
31 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
65 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
22 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
4 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
78 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
55 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
37 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
05 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
10 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
25 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
79 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
61 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
41 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
19 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
36 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
16 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
52 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
42 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
32 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
90 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
20 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
14 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
44 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
47 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
18 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
49 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
60 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
29 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
45 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
53 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
51 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
27 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
MŠ Pohraniční
92 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
93 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
75 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
81 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
24 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
35 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
87 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
71 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
28 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
7 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
30 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
68 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
26 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
57 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
88 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
59 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
63 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
48 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
64 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
15 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
72 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
6 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
23 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
80 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
     

V Děčíně 2.6.2023                                                Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

                                                                                       ředitelka školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLA RIEGROVA A POHRANIČNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče.

Prezenční zápis do Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizace se bude konat dne

 

13.05. 2023 (sobota) od 09.00 do 12.00

na adrese Riegrova 454/12a, Děčín II

– zde bude probíhat zápis pro obě pracoviště MŠ (MŠ Riegrova i MŠ Pohraniční).

 

Pro děti bude připraven „pohádkový program“. V mateřské školce se setkají se Sněhurkou, medvědem, princeznami a jinými pohádkovými postavičkami, které pro ně připraví různorodé aktivity. Tak je nezapomeňte vzít s sebou J

 

Před prezenčním zápisem je nutná registrace (předzápis) v aplikaci ONLINE ZÁPIS (aplikace bude spuštěna 8.5.2023), která je umístěna na webu MŠ www.msriegrovadc.cz (odkaz Online zápis). Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujete prosím ředitelku školy na telefonu 775474572 před termínem prezenčního zápisu (od 09.05. do 12.05. 2023). Registrace bude provedena po telefonu J

 

Dokumenty potřebné k zápisu:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – bude vygenerována po provedené registraci v aplikaci Online zápis. Přijde Vám na zadanou emailovou adresu. Žádost vytiskněte a přineste podepsanou k prezenčnímu zápisu. Pokud nemáte možnost tisku, tak žádost vytiskne ředitelka a podepíšete ji v termínu prezenčního zápisu, Do žádosti prosím uveďte, o jaké pracoviště MŠ máte přednostně zájem.

2. Kopie rodného listu dítěte - zajistí zákonný zástupce. Pokud nemáte technické podmínky k okopírování, možno přinést originál k prezenčnímu zápisu a my zhotovíme kopii na místě.

3. Potvrzení o očkování dítěte dětským lékařem – musíte dodat nejpozději do 26.05. 2023 jinak bude správní řízení přerušeno (formulář obdržíte při prezenčním zápisu nebo si můžete stáhnout na stránkách MŠ www.msririegrovadc.cz sekce Zápisy online v dolním levém rohu).

4. Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého bydliště dítěte.

5. Cizinci musí doložit povolení k trvalému pobytu dítěte na území ČR.

6. Pokud má dítě zdravotní postižení, prosím přineste s sebou lékařské zprávy a případně i doporučení Speciálně pedagogického centra (pokud bylo vydáno).

 

Pokud se nemůžete účastnit prezenčního zápisu dne 13. 05. 2023 od 09.00 do 12.00 můžete potřebné dokumenty odevzdat níže uvedenou cestou:

 

1. Zaslat poštou na adresu školy: Riegrova 454/12a, 405 02 Děčín II – termín odeslání nejpozději 13.05.2023.

3. Zaslat datovou schránkou. ID datové schránky školy: vwskqhe – termín odeslání nejpozději 13.05.2023.

4. Emailem: zaslat na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dokumenty však musí být podepsané elektronickým podpisem) - termín odeslání nejpozději 13.05.2023.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 02.06.2023 na webových stránkách školy www.msriegrovadc.cz a na úředních deskách MŠ (obě pracoviště). Přijaté děti budou zveřejněny pod kódy přihlášek, které vygeneruje systém. Nepřijaté děti se nezveřejňují, ale zákonný zástupce obdrží rozhodnutí dopisem do vlastních rukou.

čtvrtek, 30 březen 2023 08:18

"Den otevřených dveří"

Milí rodiče.

Zveme Vás na "Den otevřených dveří", který se koná na obou pracovištích mateřské školy v termínech viz. níže:

 

Mateřská škola Děčín I, Pohraniční 455/34: 12.04. 2023 od 09.00 do 11.00.

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12: 25.04.2023 od 15.30 do 17.00.

 

Program:

- podání informací ze strany ředitelky (25.04. MŠ Riegrova) a zástupkyně ředitelky (12.04. MŠ Pohraniční) o chodu mateřské školy, k zápisu atd.

- společná prohlídka vnitřního i venkovního areálu mateřské školy

- zbytek času bude možné využít k individuálním aktivitám v celém areálu mateřské školy (volná hra dětí na zahradě či ve třídě)

 

Těšíme se na Vás  kolektiv MŠ

pondělí, 28 listopad 2022 09:28

Pozvánka

Vážení rodiče.

Zveme Vás na Rozsvěcení vánočního stromu, které se koná 13.12. 2022 v areálu MŠ Riegrova.

 

Můžete se těšit na:

 

  1. Pěvecké vystoupení dětí
  2. Společné rozsvěcení stromečku.
  3. Vánoční hudební překvapení.
  4. Tradiční jarmark.
  5. Stánek s občerstvením, ale i připravené dobrůtky od kuchařek MŠ. 

 

 

Přijďte a společně si akci užijeme     kolektiv MŠ

 

Vánoční stromeček - nalepovací tetování | Potetuj.cz

pátek, 15 červenec 2022 07:06

INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává/ Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace, Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o přijetí dítěte/ цим інформує Вас про те, що Ваша дитина була прийнята

k předškolnímu vzdělávání ode dne / до дошкільної освіти від 01.09.2022:

registrační číslo přiřazené mateřskou školou/реєстраційний номер, присвоєний дитячим садком:

65BZR - прийнята від 01.09.2022

02FCA -  прийнята від 01.09.2022

AGDS2 - прийнята від 01.09.2022

0YXON - прийнята від 01.09.2022

 

V Děčíně dne 15.07.2022                                                                                                           Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

čtvrtek, 26 květen 2022 09:48

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace přijala od 01.09. 2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

 
           
Registrační číslo Výsledek zápisu
01FWX Zapsán - Riegrova
01VAS Zapsán - Riegrova
07V2B Zapsán - Riegrova
0EA33 Zapsán - Riegrova
0L0W6 Zapsán - Pohraniční
0RWK2 Zapsán – Pohraniční
1B8W9 Zapsán – Pohraniční
1FJ47 Zapsán - Pohraniční
1NC45 Zapsán - Riegrova
1RYZ1 Zapsán - Pohraniční
2430G Zapsán - Riegrova
31TDC Zapsán - Riegrova
3F67T Zapsán - Riegrova
3II5D Zapsán - Riegrova
3OJXP Zapsán – Pohraniční
3OXKY Zapsán - Riegrova
4G2KB Zapsán - Pohraniční
5Y8JV Zapsán - Riegrova
6FJF4 Zapsán - Riegrova
8LOC0 Zapsán – Riegrova
8S6AR Zapsán - Riegrova
91UCK Zapsán - Riegrova
93IF6 Zapsán - Riegrova
A7MQO Zapsán - Pohraniční
ADROJ Zapsán - Riegrova
AXY8W Zapsán - Riegrova
BVQJY Zapsán - Pohraniční
   
C5OK0 Zapsán - Pohraniční
CELXJ Zapsán - Pohraniční
CPD81 Zapsán - Riegrova
EI7FQ Zapsán - Riegrova
EIRU1 Zapsán - Riegrova
FMLO5 Zapsán - Riegrova
FWLO2 Zapsán - Pohraniční
FZRFT Zapsán - Riegrova
G891F Zapsán - Riegrova
H3YHX Zapsán - Riegrova
HPJ6U Zapsán - Riegrova
IBHBW Zapsán - Riegrova
L253W Zapsán - Riegrova
L3OGU Zapsán - Riegrova
LGUBL Zapsán - Riegrova
MDTPO Zapsán - Riegrova
MXXNX Zapsán - Riegrova
N6NFE Zapsán - Riegrova
OHTJK Zapsán - Riegrova
OPPG6 Zapsán - Riegrova
PUO5S Zapsán - Riegrova
Q5BYP Zapsán - Pohraniční
RP92O Zapsán - Riegrova
   
TE05M Zapsán - Riegrova
TQWR2 Zapsán - Riegrova
TR1IT Zapsán - Riegrova
U218V Zapsán - Riegrova
VN5ZJ Zapsán - Pohraniční
W2XNU Zapsán - Pohraniční
W3MVV Zapsán - Riegrova
W7NDH Zapsán - Riegrova
X10VC Zapsán - Riegrova
Y2OBE Zapsán - Riegrova
Y86K8 Zapsán - Riegrova
YS6W1 Zapsán - Riegrova
ZRUI4 Zapsán – Riegrova

V Děčíně dne 27.05.2022                                                                       Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

                                                                                                                          ředitelka školy

 

 

 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 do Mateřské školy DĚČÍN II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizace – pracoviště Riegrova a pracoviště Pohraniční

 

Termín zápisu: od 02.05.2022 do 13.05.2022

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání využijte prosím aplikaci ONLINE ZÁPIS (aplikace bude spuštěna 2.5.2022), která je umístěna na webu MŠ www.msriegrovadc.cz.

V případě, že nemáte technické podmínky nebo si nevíte rady, můžete se dostavit k prezenčnímu zápisu do MŠ, který se koná 13.05.2022 od 14.00 do 17.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ na adrese Riegrova 454/12a, Děčín II).

Dokumenty potřebné k zápisu:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – pokud použijete aplikaci Online zápis, tak vám bude zaslána na email. Můžete si také stáhnout na webových stránkách www.msriegrovadc.cz nebo při prezenčním zápisu vyplnit i v MŠ. Do žádosti prosím uveďte, o jaké pracoviště MŠ máte přednostně zájem.

2. Kopie rodného listu dítěte - zajistí zákonný zástupce. Pokud nemáte technické podmínky, možno při osobní schůzce (termíny odevzdání dokumentů) okopírovat v kanceláři MŠ.

3.Potvrzení o očkování dítěte dětským lékařem (pokud použijete aplikaci Zápisy online, tak bude formulář zaslán společně s přihláškou na váš email, při prezenčním zápisu obdržíte formulář v den zápisu nebo si ho můžete vyzvednou před termínem zápisu v kanceláři školy či stáhnout   na webových stránkách MŠ www.msrigrovadc.cz.

Způsob odevzdání potřebných dokumentů do MŠ – doporučujeme osobní schůzku, ale není podmínkou:

 

1. Osobní odevzdání  v ředitelně MŠ (Riegrova 454/12a, 405 02 Děčín II):

09.05.2022 - 9.00 - 17.00

10.05.2022 - 09.00 - 15.00

13.05.2022 - 14.00-17.00

Pokud Vám žádný z výše uvedených termínů nevyhovuje, můžete si sjednat schůzku na tel. čísle 775474572, případně využít způsobů odevzdání viz níže:

2. Zaslat poštou na adresu školy: Riegrova 454/12a, 405 02 Děčín II – termín odeslání nejpozději 13.05.2022.

3. Zaslat datovou schránkou. ID datové schránky školy: vwskqhe – termín odeslání nejpozději 13.05.2022.

4. Emailem: zaslat na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dokumenty však musí být podepsané elektronickým podpisem).

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 27.05.2022 na webových stránkách školy www.msriegrovadc.cz a na úředních deskách MŠ (obě pracoviště). Přijaté děti budou zveřejněny pod kódy přihlášek, které vygeneruje systém. Nepřijaté děti se nezveřejňují, ale zákonný zástupce obdrží rozhodnutí dopisem do vlastním rukou.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, vydaná ředitelkou příspěvkové organizace pro školní rok 2022/2023:

  1. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  2. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  3. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  4. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
  5. ostatní děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) bez ohledu na spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 

V Děčíně dne: 1.3.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Bc. K. Zimmermannová

ZačátekPředchozí123456NásledujícíKonec
Strana 1 z 6

online zapis

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Copyright © 2023 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.