foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

reditelka@msriegrovadc.cz

Po dohodě se zřizovatelem dochází ke změně přerušení a omezení provozu pracovišť:

Pracoviště Riegrova:

Od 01.07.2020 do 19.07. 2020 zcela uzavřeno (náhradní umístění je možné na pracovišti Pohraniční - pouze do vyčerpání kapacity)

Od 20.07. 2020 do 02.08.2020 v omezeném provozu - pouze jedno oddělení.

Od 03. 08.2020 do 23.08.2020 v omezeném provozu - pouze čtyři oddělení.

Od 24.08.2020 - v provozu celé pracoviště.

 

Pracoviště Pohraniční (žádné změny od zveřejnění)

Od 01.07.2020 do 19.07.2020 v omezeném provozu (dvě oddělení)

Od 20.07.2020 do 23.08.2020 zcela uzavřeno (náhradní umístění je možné na pracovišti Riegrova do vyčerpání kapacity)

Od 24.08.2020 - v provozu celé pracoviště.

 

 

 

čtvrtek, 04 červen 2020 06:42

Loučení s předškoláky

Vážení rodiče.

Bohužel Vám musím oznámit, že se neuskuteční plánovaná "Zahradní slavnost"  - hromadné loučení s předškoláky.

Třídní učitelky plánují rozloučení v rámci svých tříd. O jednotlivých termínech Vás budou informovat. 

Za vedení školy přeji všem dětem šťastný vstup do ZŠ a Vám rodičům, hlavně pevné nervy :-) Věříme, že si děti ze školky odnesou spoustu krásných zážitků a přijdou se na nás  podívat  :-) Dveře k nám máte všichni otevřené.

Děkujeme za pochopení  a přejeme krásné a pohodové léto :-)

čtvrtek, 04 červen 2020 06:36

Oznámení o provozu MŠ

Vážení rodiče.

Obě pracoviště MŠ jsou opět v neomezeném provozu.  Vaše děti se mohou vrátit bez omezení zpět do MŠ.

Provoz MŠ bude omezen dle plánu v měsíci červenci a srpnu (01.07. 2020 až 02.08.2020 uzavřeno pracoviště Riegrova, od 20.07.2020 do 23.08.2020 uzavřeno pracoviště Pohraniční). 

Zájem o náhradní umístění v době uzavření pracovišť v současné době zjišťujeme.

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,

příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

01 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

02 Přijímá se od 1.9.2020

03 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

04 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

05 Přijímá se od 1.9.2020

06 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

07 Přijímá se od 1.9.2020

09 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

10 Přijímá se od 1.9.2020

11 Přijímá se od 1.9.2020

13 Přijímá se od 1.9.2020

14 Přijímá se od 1.9.2020

15 Přijímá se od 1.9.2020

16 Přijímá se od 1.9.2020

17 Přijímá se od 1.9.2020

18 Přijímá se od 1.9.2020

20 Přijímá se od 1.9.2020

22 Přijímá se od 1.9.2020

23 Přijímá se od 1.9.2020

24 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

25 Přijímá se od 1.9.2020

27 Přijímá se od 1.9.2020

28 Přijímá se od 1.9.2020

29 Přijímá se od 1.9.2020

30 Přijímá se od 1.9.2020

31 Přijímá se od 1.9.2020

32 Přijímá se od 1.9.2020

33 Přijímá se od 1.9.2020

34 Přijímá se od 1.9.2020

35 Přijímá se od 1.9.2020

37 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

38 Přijímá se od 1.9.2020

39 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

40 Přijímá se od 1.9.2020

41 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

42 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

43 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

44 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

45 Přijímá se od 1.9.2020

48 Přijímá se od 1.9.2020

49 Přijímá se od 1.9.2020

52 Přijímá se od 1.9.2020

53 Přijímá se od 1.9.2020

54 Přijímá se od 1.9.2020

55 Přijímá se od 1.9.2020

56 Přijímá se od 1.9.2020

57 Přijímá se od 1.9.2020

58 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

59 Přijímá se od 1.9.2020

60 Přijímá se od 1.9.2020

61 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

62 Přijímá se od 1.9.2020

63 Přijímá se od 1.9.2020

64 Přijímá se od 1.9.2020

65 Přijímá se od 1.9.2020

69 Přijímá se od 1.9.2020

70 Přijímá se od 1.9.2020

71 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

72 Přijímá se od 1.9.2020

Výše uvedená registrační čísla bez označení pracoviště jsou děti přijaté na pracoviště Riegrova.

Vyvěšeno dne: 25.5.2020

Mgr. Bc. Kateřina

Zimmermannová

ředitelka školy

Vážení rodiče. Níže se můžete seznámit s tím, co by mělo vaše dítě před vstupem do MŠ umět:

ŠKOLNÍ ZRALOST ZAHRNUJE 3 SLOŽKY:

-          FYZICKOU ZRALOST

-          PSYCHICKOU ZRALOST

-          SOCIÁLNÍ A EMOCIONÁLNÍ ZRALOST

ŠKOLNÍ ZRALOST – znamená dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje dítěti s úspěchem si osvojovat školní znalosti a dovednosti, což souvisí s biologickým zráním a zralostí CNS.

Dítě ve třech letech měří mezi 90 – 100 cm a váží asi 13 až 16 kg.

CO BY MĚLO UMĚT TŘÍLETÉ DÍTĚ:

Pohybové schopnosti a jemná motorika

-          s jistotou chodí a běhá po nerovném terénu, dovede udržet rovnováhu, rádo tančí

-          již lépe koordinuje své pohyby (umí stát na jedné noze a skákat snožmo)

-          zlepšování zručnosti (zvládne přelít tekutinu z nádoby do nádoby nebo navléci korálky na šňůru)

-          kamarádí se s pastelkami – kreslí kruhy, začíná vytvářet „hlavonožce“ (tužku zvládne držet prsty)

-          pracuje s modelínou

-          postaví věž z deseti kostek

Dovednosti

-          dokáže se najíst samo lžící nebo vidličkou

-          napije se samo z hrníčku

-          umí používat toaletu a i v noci být bez plen

-          umí se samo obléci a svléci, popř. zvládá s dopomocí dospělého

-          rozvoj samostatnosti

-          má rádo společnost, zapojuje se do hry, občas již dokáže půjčit hračku kamarádovi

Vývoj řeči a myšlení

-          stavba věty je jednoduchá (slovní zásoba až 1000 slov)

-          pojmenovává obrázky, které vidí

-          zná své jméno a ví, jak se jmenují rodiče

-          ví, jestli je chlapeček nebo holčička

-          začíná zpívat písničky

-          pozná základní barvy

-          začíná řešit problémy, reaguje na pokyny dospělého

-          typická otázka „proč“

Na pravidelnou docházku dítěte do MŠ by hlavně měli být psychicky připraveni taktéž i rodiče, aby svým pohodovým a povzbuzujícím přístupem tak dětem umožnili snadnější vstup…

 

 

Vážení rodiče. 

Sdělujeme vám, že od 04. 05. 2020 se obnovuje provoz MŠ Riegrova a Pohraniční. Z hygienických důvodů je však  nadále  provoz omezený. Provozní doba je po - pá od 06.30 do 16.00 hodin. Třídu můžeme naplnit pouze do počtu 15 dětí, a proto prosíme rodiče o zvážení, zda umístění dítěte do MŠ potřebují (přednost budou mít děti zaměstnaných rodičů).  Prosím seznamte se s níže uvedenými pravidly, které je nutné striktně dodržovat. Předem děkujeme 

 

Pravidla pro rodiče a děti - provoz MŠ v době koronavirové pandemie

 

1. Vstup do MŠ je povolenou pouze se zakrytými dýchacími cestami (ústa, nos).

2. Provoz MŠ je upraven od 6.30 do 16.00 po-pá. Děti musí být v MŠ do 8.00 hodin. Po osmé hodině bude MŠ uzavřena. Bude probíhat dezinfekce přístupových prostor.

3. Při příchodu do MŠ bude rodičům i dětem změřena teplota, rodiče a děti si vydezinfikují ruce. V případě, že bude dítěti naměřena zvýšená teplota (nad 37 °C), bude odesláno zpět domů.

4. Rodiče připraví dětem k dennímu pobytu 3 čisté a vyžehlené roušky (v jedné dítě dorazí a dvě roušky předají učitelce na třídě). Při odchodu dítěte z MŠ budou roušky předány zpět zákonnému zástupci k vyprání.

5 Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ s rouškou.

6. Při nástupu dítěte do MŠ rodiče vyplní níže uvedené:

  • Čestné prohlášení o zaměstnání rodičů a uvedou zaměstnavatele pro rychlou komunikaci v případě nákazy.
  • Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte – opakovaně každé pondělí
  • Prohlášení, že se v rodině dítěte nenachází osoby, která patří do rizikové skupiny (starší občané, osoby se zdravotními problémy).

7. Všechny děti budou po obědě odpočívat na lůžku. V této době nebude probíhat předškolní výuka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ.

8. Pokud nebudou pravidla ze strany zákonných zástupců dodržována, nebude dítě přijato do MŠ.

 

Děkuje za pochopení  :-) 

čtvrtek, 16 duben 2020 09:37

ZÁPIS - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS DO MŠ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vážení rodiče.
 
Na základě mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do mateřských škol. V souladu s doporučením MŠMT se zápis do mateřských škol bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, a to v termínu od 4. do 15. května 2020. Jakým způsobem podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, najdete v článku.
 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle § 34 odst. 1 školského zákona děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to podle předem stanovených kritérií ředitelkou/ředitelem školy. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat prostřednictvím:

• datové schránky školy,

• e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem,

• poštou (musí být doručeno do 15.05.2020) nebo vhozením do schránky MŠ, která je umístěna u vstupu do areálu.

• případně dle konkrétní situace osobním podáním v pracovních dnech.

 

V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte. Doložení řádného očkování dítěte:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor najdete také v sekci zápis) nebo je součástí přihlášky, kterou si můžete vyzvednout v areálu MŠ viz. níže, a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Žádost o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání je dostupná v elektronické podobě na: www.rodina.mmdecin.cz nebo na www.msriegrovadc.cz (příloha této aktuality), nebo si můžete vyzvednout v MŠ. Po vstupu do areálu je po Vaší levé ruce  přízemní dům s verandou. Na verandě je lavička a na ní umístím krabici s materiály, takže nemusíte nikde zvonit a můžete si žádost vyzvednout bez osobního kontaktu :-)

 

V přihlášce prosím uvádějte prioritu pracoviště. Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo umístěno do MŠ Pohraniční - napiště 1. Pohraniční a za 2. Rigrova nebo opačně ?

 

 

 

Na Vaše děti se těší kolektiv MŠ.

 

 

 
středa, 08 duben 2020 08:13

Informace

Od 24. března 2020 se zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

pondělí, 30 březen 2020 17:06

Upozornění - provoz školy - nouzový stav

Vážení rodiče.

 

oznamuji Vám, že rada města na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR a omezení šíření koronaviru dne 16. 3. 2020 usnesením č. RM 20 05E 39 02 rozhodla, že ode dne 17.03.2020 do odvolání bude na pracovišti: - Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12,  - Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11  zajištěn provoz od 6:30 hod. do 16:00 hod. a to pouze pro děti, jejichž rodiče jsou lékaři, zdravotní sestry, zaměstnanci Integrovaného záchranného systému, rodiče samoživitele a pro rodiče dětí, kteří oba pracují a nemají jinou možnost péče o dítě.
Péče je určena i dětem z jiných MŠ. Všechny ostatní MŠ v Děčíně jsou uzavřeny.
V případě potřeby umístit dítě do naší MŠ volejte na tel. číslo 775474572.
 
 
 

 

 

pondělí, 16 březen 2020 14:15

INFORMACE O PROVOZU MŠ

Vážení rodiče.

V souvislosti se šířením koronaviru v ČR zavádíme následné opatření:

Od úterý 17.03.2020 je provoz MŠ určen pouze pro rodiče:

  • lékaře,
  • zdravotní sestry,
  • zaměstnance Integrovaného záchranného systému,
  • rodiče samoživitele
  • rodiče dětí, kteří oba pracují a nemají jinou možnost péče o dítě.

Od středy se provoz MŠ Pohraniční přesouvá na pracoviště Riegrova. 

Provozní doba bude omezena od 6.30 do 16,00.

ZačátekPředchozí1234NásledujícíKonec
Strana 1 z 4

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2020 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.