foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

reditelka@msriegrovadc.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN II, RIEGROVA 454/12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO: 72744120

KRITÉRIA PŘIJÍMANÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k celodenní docházce v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dle §34 odst. 1 Školského zákona nemá dítě mladší 3 let právní nárok na přijetí do mateřské školy.

Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2024 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví zákona 258/2000, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, vydaná ředitelkou příspěvkové organizace pro školní rok 2024/2025:

 1. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 2. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 3. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 4. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
 5. ostatní děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) bez ohledu na spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

V Děčíně dne: 1.3.2024                                                               Mgr. Bc. K. Zimmermannová

čtvrtek, 11 duben 2024 09:18

Zápis do MŠ - školní rok 2024/2025

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 do Mateřské školy DĚČÍN II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizace – pracoviště Riegrova a pracoviště Pohraniční

Termín zápisu: 11.05.2024 (sobota) od 09.00 do 12.00

Registrace k zápisu (online): od 02.05. do 11.05.2024 – tímto není dítě zapsáno do MŠ (pouze dáváte zprávu, že máte zájem přijít k zápisu ?

 

Pokud se nemůžete osobně dostavit v termínu prezenčního zápisu, můžete si domluvit individuální schůzku s ředitelkou na tel. čísle 775474572.

                                                                                    

     Registrace k zápisu bude spuštěna od 02.05.2024. Pro registraci k zápisu prosím využijte aplikaci "ZápisyOnline". Ikonka je umístěna v pravé části webových stránek www.msriegrovadc.cz. V aplikaci vyplníte žádost, ale neznamená to, že jste dítě zapsali do MŠ. Je nutné, abyste se dne 11.05. 2024 dostavili do mateřské školy a podepsali potřebné dokumenty. V případě, že nemáte technické podmínky, tak, abyste provedli registraci, provedeme ji v MŠ v době prezenčního zápisu.

ZÁPIS PRO OBĚ PRACOVIŠTĚ (RIEGROVA A POHRANIČNÍ) PROBĚHNE NA ADRESE: Riegrova 454/12a, Děčín II !!!!!!!

Pro děti bude připravena     "Pohádková cesta školkou“,     tak je vezměte s sebou a užijte si tak sobotní dopoledne v naší školce :-)

Dokumenty potřebné k zápisu:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – po vyplnění registrace na stránkách www.msriegrovadc.cz  Vám přijde na email, který uvedete v žádosti. Žádost podepíšete a přinesete v době prezenčního zápisu do MŠ. Pokud žádost nemůžete vytisknout, vytiskneme ji v kanceláří v době prezenčního zápisu a podepíšete ji na místě. Ostatní dokumenty (formulář – potvrzení o očkování) obdržíte při prezenčním zápisu a budete mít dostatek času na vyřízení.
 2. Rodný list dítěte – slouží k ověření data narození dítěte.
 3. Občanský průkaz zákonného zástupce – slouží k ověření trvalého bydliště.
 4. Cizinci – povolení k trvalému pobytu dítěte či jiné dokumenty prokazující pobyt v ČR.

 

 

 

úterý, 19 březen 2024 12:04

Den otevřených dveří

Milí rodiče.

 

Zveme Vás na "Den otevřených dveří", který se koná na obou pracovištích mateřské školy v termínech viz. níže:

 

Mateřská škola Děčín I, Pohraniční 455/34: 16.04. 2024 od 09.00.

 

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12: 18.04.2024 od 16.00.

 

Program:

- podání informací  o chodu mateřské školy, k zápisu atd. (18.04. MŠ Riegrova) a  (16.04. MŠ Pohraniční).

seznámení se vzdělávacím programem "Začít spolu".

- společná prohlídka vnitřního i venkovního areálu mateřské školy.

- zbytek času bude možné využít k individuálním aktivitám v celém areálu mateřské školy. 

 

 

Těšíme se na Vás                                                                                                                                kolektiv MŠ

Vážení rodiče.

 

Na základě § 3 odstavce 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů , oznamuji, že dne 27.11. 2023 budou obě pracoviště Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizace z organizačních důvodů uzavřena.

 

Odůvodnění:

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na 27.11. 2023 "Výstražnou jednodenní stávku a společné protestní odborové akce". Dne 14.11. 2023 jem ze strany stávkového výboru MŠ obdržela dokument "Ohlášení před zahájení jednodenní výstražné stávky". v němž je uvedený seznam zaměstnanců, kteří se připojují ke stávce. Vzhledem k tomu, že se jedná téměř o všechny zaměstnance MŠ (pedagogické i provozní) + vedení školy, nejsem schopna provoz školy zajistit.

O této skutečnosti Vás již informovali třídní učitelé prostřednictvím komunikačním skupin. Dále je tato informace vyvěšena I na dveřích MŠ.

 

Předem děkujeme za pochopení

pátek, 03 listopad 2023 10:53

Rozsvícení vánočního stromu

Vážení rodiče, děti i ostatní příbuzní.

Srdečně Vás zveme na naši tradiční akci "Rozsvícení vánočního stromu", která se koná 30.11. 2023 od 17.00 hodin ve venkovním areálu MŠ Riegrova. Bližší informace k programu akce naleznete v příloze :-)

Těšíme se na Vaši účast                              kolektiv MŠ Riegrova a Pohraniční

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,

příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO   PRACOVIŠTĚ
85 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
67 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
11 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
54 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
94 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
12 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
66 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
89 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
13 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
34 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
73 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
39 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
17 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
84 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
21 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
91 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
70 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
38 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
31 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
65 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
22 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
4 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
78 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
55 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
37 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
05 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
10 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
25 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
79 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
61 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
41 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
19 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
36 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
16 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
52 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
42 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
32 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
90 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
20 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
14 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
44 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
47 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
18 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
49 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
60 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
29 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
45 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
53 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
51 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
27 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Riegrova
MŠ Pohraniční
92 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
93 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
75 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
81 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
24 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
35 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
87 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
71 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
28 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
7 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
30 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
68 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
26 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
57 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
88 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
59 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
63 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
48 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
64 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
15 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
72 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
6 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
23 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
80 PŘÍJÍMÁ SE OD 01.09.2023 Pohraniční
     

V Děčíně 2.6.2023                                                Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

                                                                                       ředitelka školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLA RIEGROVA A POHRANIČNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče.

Prezenční zápis do Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizace se bude konat dne

 

13.05. 2023 (sobota) od 09.00 do 12.00

na adrese Riegrova 454/12a, Děčín II

– zde bude probíhat zápis pro obě pracoviště MŠ (MŠ Riegrova i MŠ Pohraniční).

 

Pro děti bude připraven „pohádkový program“. V mateřské školce se setkají se Sněhurkou, medvědem, princeznami a jinými pohádkovými postavičkami, které pro ně připraví různorodé aktivity. Tak je nezapomeňte vzít s sebou J

 

Před prezenčním zápisem je nutná registrace (předzápis) v aplikaci ONLINE ZÁPIS (aplikace bude spuštěna 8.5.2023), která je umístěna na webu MŠ www.msriegrovadc.cz (odkaz Online zápis). Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujete prosím ředitelku školy na telefonu 775474572 před termínem prezenčního zápisu (od 09.05. do 12.05. 2023). Registrace bude provedena po telefonu J

 

Dokumenty potřebné k zápisu:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – bude vygenerována po provedené registraci v aplikaci Online zápis. Přijde Vám na zadanou emailovou adresu. Žádost vytiskněte a přineste podepsanou k prezenčnímu zápisu. Pokud nemáte možnost tisku, tak žádost vytiskne ředitelka a podepíšete ji v termínu prezenčního zápisu, Do žádosti prosím uveďte, o jaké pracoviště MŠ máte přednostně zájem.

2. Kopie rodného listu dítěte - zajistí zákonný zástupce. Pokud nemáte technické podmínky k okopírování, možno přinést originál k prezenčnímu zápisu a my zhotovíme kopii na místě.

3. Potvrzení o očkování dítěte dětským lékařem – musíte dodat nejpozději do 26.05. 2023 jinak bude správní řízení přerušeno (formulář obdržíte při prezenčním zápisu nebo si můžete stáhnout na stránkách MŠ www.msririegrovadc.cz sekce Zápisy online v dolním levém rohu).

4. Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého bydliště dítěte.

5. Cizinci musí doložit povolení k trvalému pobytu dítěte na území ČR.

6. Pokud má dítě zdravotní postižení, prosím přineste s sebou lékařské zprávy a případně i doporučení Speciálně pedagogického centra (pokud bylo vydáno).

 

Pokud se nemůžete účastnit prezenčního zápisu dne 13. 05. 2023 od 09.00 do 12.00 můžete potřebné dokumenty odevzdat níže uvedenou cestou:

 

1. Zaslat poštou na adresu školy: Riegrova 454/12a, 405 02 Děčín II – termín odeslání nejpozději 13.05.2023.

3. Zaslat datovou schránkou. ID datové schránky školy: vwskqhe – termín odeslání nejpozději 13.05.2023.

4. Emailem: zaslat na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dokumenty však musí být podepsané elektronickým podpisem) - termín odeslání nejpozději 13.05.2023.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 02.06.2023 na webových stránkách školy www.msriegrovadc.cz a na úředních deskách MŠ (obě pracoviště). Přijaté děti budou zveřejněny pod kódy přihlášek, které vygeneruje systém. Nepřijaté děti se nezveřejňují, ale zákonný zástupce obdrží rozhodnutí dopisem do vlastních rukou.

čtvrtek, 30 březen 2023 08:18

"Den otevřených dveří"

Milí rodiče.

Zveme Vás na "Den otevřených dveří", který se koná na obou pracovištích mateřské školy v termínech viz. níže:

 

Mateřská škola Děčín I, Pohraniční 455/34: 12.04. 2023 od 09.00 do 11.00.

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12: 25.04.2023 od 15.30 do 17.00.

 

Program:

- podání informací ze strany ředitelky (25.04. MŠ Riegrova) a zástupkyně ředitelky (12.04. MŠ Pohraniční) o chodu mateřské školy, k zápisu atd.

- společná prohlídka vnitřního i venkovního areálu mateřské školy

- zbytek času bude možné využít k individuálním aktivitám v celém areálu mateřské školy (volná hra dětí na zahradě či ve třídě)

 

Těšíme se na Vás  kolektiv MŠ

pondělí, 28 listopad 2022 09:28

Pozvánka

Vážení rodiče.

Zveme Vás na Rozsvěcení vánočního stromu, které se koná 13.12. 2022 v areálu MŠ Riegrova.

 

Můžete se těšit na:

 

 1. Pěvecké vystoupení dětí
 2. Společné rozsvěcení stromečku.
 3. Vánoční hudební překvapení.
 4. Tradiční jarmark.
 5. Stánek s občerstvením, ale i připravené dobrůtky od kuchařek MŠ. 

 

 

Přijďte a společně si akci užijeme     kolektiv MŠ

 

Vánoční stromeček - nalepovací tetování | Potetuj.cz

pátek, 15 červenec 2022 07:06

INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává/ Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace, Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o přijetí dítěte/ цим інформує Вас про те, що Ваша дитина була прийнята

k předškolnímu vzdělávání ode dne / до дошкільної освіти від 01.09.2022:

registrační číslo přiřazené mateřskou školou/реєстраційний номер, присвоєний дитячим садком:

65BZR - прийнята від 01.09.2022

02FCA -  прийнята від 01.09.2022

AGDS2 - прийнята від 01.09.2022

0YXON - прийнята від 01.09.2022

 

V Děčíně dne 15.07.2022                                                                                                           Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

ZačátekPředchozí1234567NásledujícíKonec
Strana 1 z 7

online zapis

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.