foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

čtvrtek, 26 květen 2022 09:48

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace přijala od 01.09. 2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

 
           
Registrační číslo Výsledek zápisu
01FWX Zapsán - Riegrova
01VAS Zapsán - Riegrova
07V2B Zapsán - Riegrova
0EA33 Zapsán - Riegrova
0L0W6 Zapsán - Pohraniční
0RWK2 Zapsán – Pohraniční
1B8W9 Zapsán – Pohraniční
1FJ47 Zapsán - Pohraniční
1NC45 Zapsán - Riegrova
1RYZ1 Zapsán - Pohraniční
2430G Zapsán - Riegrova
31TDC Zapsán - Riegrova
3F67T Zapsán - Riegrova
3II5D Zapsán - Riegrova
3OJXP Zapsán – Pohraniční
3OXKY Zapsán - Riegrova
4G2KB Zapsán - Pohraniční
5Y8JV Zapsán - Riegrova
6FJF4 Zapsán - Riegrova
8LOC0 Zapsán – Riegrova
8S6AR Zapsán - Riegrova
91UCK Zapsán - Riegrova
93IF6 Zapsán - Riegrova
A7MQO Zapsán - Pohraniční
ADROJ Zapsán - Riegrova
AXY8W Zapsán - Riegrova
BVQJY Zapsán - Pohraniční
   
C5OK0 Zapsán - Pohraniční
CELXJ Zapsán - Pohraniční
CPD81 Zapsán - Riegrova
EI7FQ Zapsán - Riegrova
EIRU1 Zapsán - Riegrova
FMLO5 Zapsán - Riegrova
FWLO2 Zapsán - Pohraniční
FZRFT Zapsán - Riegrova
G891F Zapsán - Riegrova
H3YHX Zapsán - Riegrova
HPJ6U Zapsán - Riegrova
IBHBW Zapsán - Riegrova
L253W Zapsán - Riegrova
L3OGU Zapsán - Riegrova
LGUBL Zapsán - Riegrova
MDTPO Zapsán - Riegrova
MXXNX Zapsán - Riegrova
N6NFE Zapsán - Riegrova
OHTJK Zapsán - Riegrova
OPPG6 Zapsán - Riegrova
PUO5S Zapsán - Riegrova
Q5BYP Zapsán - Pohraniční
RP92O Zapsán - Riegrova
   
TE05M Zapsán - Riegrova
TQWR2 Zapsán - Riegrova
TR1IT Zapsán - Riegrova
U218V Zapsán - Riegrova
VN5ZJ Zapsán - Pohraniční
W2XNU Zapsán - Pohraniční
W3MVV Zapsán - Riegrova
W7NDH Zapsán - Riegrova
X10VC Zapsán - Riegrova
Y2OBE Zapsán - Riegrova
Y86K8 Zapsán - Riegrova
YS6W1 Zapsán - Riegrova
ZRUI4 Zapsán – Riegrova

V Děčíně dne 27.05.2022                                                                       Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

                                                                                                                          ředitelka školy

 

 

 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 do Mateřské školy DĚČÍN II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizace – pracoviště Riegrova a pracoviště Pohraniční

 

Termín zápisu: od 02.05.2022 do 13.05.2022

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání využijte prosím aplikaci ONLINE ZÁPIS (aplikace bude spuštěna 2.5.2022), která je umístěna na webu MŠ www.msriegrovadc.cz.

V případě, že nemáte technické podmínky nebo si nevíte rady, můžete se dostavit k prezenčnímu zápisu do MŠ, který se koná 13.05.2022 od 14.00 do 17.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ na adrese Riegrova 454/12a, Děčín II).

Dokumenty potřebné k zápisu:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – pokud použijete aplikaci Online zápis, tak vám bude zaslána na email. Můžete si také stáhnout na webových stránkách www.msriegrovadc.cz nebo při prezenčním zápisu vyplnit i v MŠ. Do žádosti prosím uveďte, o jaké pracoviště MŠ máte přednostně zájem.

2. Kopie rodného listu dítěte - zajistí zákonný zástupce. Pokud nemáte technické podmínky, možno při osobní schůzce (termíny odevzdání dokumentů) okopírovat v kanceláři MŠ.

3.Potvrzení o očkování dítěte dětským lékařem (pokud použijete aplikaci Zápisy online, tak bude formulář zaslán společně s přihláškou na váš email, při prezenčním zápisu obdržíte formulář v den zápisu nebo si ho můžete vyzvednou před termínem zápisu v kanceláři školy či stáhnout   na webových stránkách MŠ www.msrigrovadc.cz.

Způsob odevzdání potřebných dokumentů do MŠ – doporučujeme osobní schůzku, ale není podmínkou:

 

1. Osobní odevzdání  v ředitelně MŠ (Riegrova 454/12a, 405 02 Děčín II):

09.05.2022 - 9.00 - 17.00

10.05.2022 - 09.00 - 15.00

13.05.2022 - 14.00-17.00

Pokud Vám žádný z výše uvedených termínů nevyhovuje, můžete si sjednat schůzku na tel. čísle 775474572, případně využít způsobů odevzdání viz níže:

2. Zaslat poštou na adresu školy: Riegrova 454/12a, 405 02 Děčín II – termín odeslání nejpozději 13.05.2022.

3. Zaslat datovou schránkou. ID datové schránky školy: vwskqhe – termín odeslání nejpozději 13.05.2022.

4. Emailem: zaslat na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dokumenty však musí být podepsané elektronickým podpisem).

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 27.05.2022 na webových stránkách školy www.msriegrovadc.cz a na úředních deskách MŠ (obě pracoviště). Přijaté děti budou zveřejněny pod kódy přihlášek, které vygeneruje systém. Nepřijaté děti se nezveřejňují, ale zákonný zástupce obdrží rozhodnutí dopisem do vlastním rukou.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, vydaná ředitelkou příspěvkové organizace pro školní rok 2022/2023:

  1. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  2. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  3. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  4. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
  5. ostatní děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) bez ohledu na spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 

V Děčíně dne: 1.3.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Bc. K. Zimmermannová

online zapis

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Digitalizujeme školu

vzor publicity cil 174digitalni ucebni pomucky

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.