foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

Vážení rodiče. Níže se můžete seznámit s tím, co by mělo vaše dítě před vstupem do MŠ umět:

ŠKOLNÍ ZRALOST ZAHRNUJE 3 SLOŽKY:

-          FYZICKOU ZRALOST

-          PSYCHICKOU ZRALOST

-          SOCIÁLNÍ A EMOCIONÁLNÍ ZRALOST

ŠKOLNÍ ZRALOST – znamená dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje dítěti s úspěchem si osvojovat školní znalosti a dovednosti, což souvisí s biologickým zráním a zralostí CNS.

Dítě ve třech letech měří mezi 90 – 100 cm a váží asi 13 až 16 kg.

CO BY MĚLO UMĚT TŘÍLETÉ DÍTĚ:

Pohybové schopnosti a jemná motorika

-          s jistotou chodí a běhá po nerovném terénu, dovede udržet rovnováhu, rádo tančí

-          již lépe koordinuje své pohyby (umí stát na jedné noze a skákat snožmo)

-          zlepšování zručnosti (zvládne přelít tekutinu z nádoby do nádoby nebo navléci korálky na šňůru)

-          kamarádí se s pastelkami – kreslí kruhy, začíná vytvářet „hlavonožce“ (tužku zvládne držet prsty)

-          pracuje s modelínou

-          postaví věž z deseti kostek

Dovednosti

-          dokáže se najíst samo lžící nebo vidličkou

-          napije se samo z hrníčku

-          umí používat toaletu a i v noci být bez plen

-          umí se samo obléci a svléci, popř. zvládá s dopomocí dospělého

-          rozvoj samostatnosti

-          má rádo společnost, zapojuje se do hry, občas již dokáže půjčit hračku kamarádovi

Vývoj řeči a myšlení

-          stavba věty je jednoduchá (slovní zásoba až 1000 slov)

-          pojmenovává obrázky, které vidí

-          zná své jméno a ví, jak se jmenují rodiče

-          ví, jestli je chlapeček nebo holčička

-          začíná zpívat písničky

-          pozná základní barvy

-          začíná řešit problémy, reaguje na pokyny dospělého

-          typická otázka „proč“

Na pravidelnou docházku dítěte do MŠ by hlavně měli být psychicky připraveni taktéž i rodiče, aby svým pohodovým a povzbuzujícím přístupem tak dětem umožnili snadnější vstup…

 

 

Vážení rodiče. 

Sdělujeme vám, že od 04. 05. 2020 se obnovuje provoz MŠ Riegrova a Pohraniční. Z hygienických důvodů je však  nadále  provoz omezený. Provozní doba je po - pá od 06.30 do 16.00 hodin. Třídu můžeme naplnit pouze do počtu 15 dětí, a proto prosíme rodiče o zvážení, zda umístění dítěte do MŠ potřebují (přednost budou mít děti zaměstnaných rodičů).  Prosím seznamte se s níže uvedenými pravidly, které je nutné striktně dodržovat. Předem děkujeme 

 

Pravidla pro rodiče a děti - provoz MŠ v době koronavirové pandemie

 

1. Vstup do MŠ je povolenou pouze se zakrytými dýchacími cestami (ústa, nos).

2. Provoz MŠ je upraven od 6.30 do 16.00 po-pá. Děti musí být v MŠ do 8.00 hodin. Po osmé hodině bude MŠ uzavřena. Bude probíhat dezinfekce přístupových prostor.

3. Při příchodu do MŠ bude rodičům i dětem změřena teplota, rodiče a děti si vydezinfikují ruce. V případě, že bude dítěti naměřena zvýšená teplota (nad 37 °C), bude odesláno zpět domů.

4. Rodiče připraví dětem k dennímu pobytu 3 čisté a vyžehlené roušky (v jedné dítě dorazí a dvě roušky předají učitelce na třídě). Při odchodu dítěte z MŠ budou roušky předány zpět zákonnému zástupci k vyprání.

5 Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ s rouškou.

6. Při nástupu dítěte do MŠ rodiče vyplní níže uvedené:

  • Čestné prohlášení o zaměstnání rodičů a uvedou zaměstnavatele pro rychlou komunikaci v případě nákazy.
  • Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte – opakovaně každé pondělí
  • Prohlášení, že se v rodině dítěte nenachází osoby, která patří do rizikové skupiny (starší občané, osoby se zdravotními problémy).

7. Všechny děti budou po obědě odpočívat na lůžku. V této době nebude probíhat předškolní výuka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ.

8. Pokud nebudou pravidla ze strany zákonných zástupců dodržována, nebude dítě přijato do MŠ.

 

Děkuje za pochopení  :-) 

čtvrtek, 16 duben 2020 09:37

ZÁPIS - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS DO MŠ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vážení rodiče.
 
Na základě mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do mateřských škol. V souladu s doporučením MŠMT se zápis do mateřských škol bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, a to v termínu od 4. do 15. května 2020. Jakým způsobem podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, najdete v článku.
 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle § 34 odst. 1 školského zákona děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to podle předem stanovených kritérií ředitelkou/ředitelem školy. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat prostřednictvím:

• datové schránky školy,

• e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem,

• poštou (musí být doručeno do 15.05.2020) nebo vhozením do schránky MŠ, která je umístěna u vstupu do areálu.

• případně dle konkrétní situace osobním podáním v pracovních dnech.

 

V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte. Doložení řádného očkování dítěte:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor najdete také v sekci zápis) nebo je součástí přihlášky, kterou si můžete vyzvednout v areálu MŠ viz. níže, a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Žádost o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání je dostupná v elektronické podobě na: www.rodina.mmdecin.cz nebo na www.msriegrovadc.cz (příloha této aktuality), nebo si můžete vyzvednout v MŠ. Po vstupu do areálu je po Vaší levé ruce  přízemní dům s verandou. Na verandě je lavička a na ní umístím krabici s materiály, takže nemusíte nikde zvonit a můžete si žádost vyzvednout bez osobního kontaktu :-)

 

V přihlášce prosím uvádějte prioritu pracoviště. Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo umístěno do MŠ Pohraniční - napiště 1. Pohraniční a za 2. Rigrova nebo opačně ?

 

 

 

Na Vaše děti se těší kolektiv MŠ.

 

 

 

online zapis

Zápis - ЗАПИС

zapis cizinec 2022

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Duhový svět 80

duhovy svet 80

Copyright © 2022 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.