foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,

příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

01 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

02 Přijímá se od 1.9.2020

03 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

04 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

05 Přijímá se od 1.9.2020

06 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

07 Přijímá se od 1.9.2020

09 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

10 Přijímá se od 1.9.2020

11 Přijímá se od 1.9.2020

13 Přijímá se od 1.9.2020

14 Přijímá se od 1.9.2020

15 Přijímá se od 1.9.2020

16 Přijímá se od 1.9.2020

17 Přijímá se od 1.9.2020

18 Přijímá se od 1.9.2020

20 Přijímá se od 1.9.2020

22 Přijímá se od 1.9.2020

23 Přijímá se od 1.9.2020

24 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

25 Přijímá se od 1.9.2020

27 Přijímá se od 1.9.2020

28 Přijímá se od 1.9.2020

29 Přijímá se od 1.9.2020

30 Přijímá se od 1.9.2020

31 Přijímá se od 1.9.2020

32 Přijímá se od 1.9.2020

33 Přijímá se od 1.9.2020

34 Přijímá se od 1.9.2020

35 Přijímá se od 1.9.2020

37 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

38 Přijímá se od 1.9.2020

39 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

40 Přijímá se od 1.9.2020

41 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

42 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

43 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

44 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

45 Přijímá se od 1.9.2020

48 Přijímá se od 1.9.2020

49 Přijímá se od 1.9.2020

52 Přijímá se od 1.9.2020

53 Přijímá se od 1.9.2020

54 Přijímá se od 1.9.2020

55 Přijímá se od 1.9.2020

56 Přijímá se od 1.9.2020

57 Přijímá se od 1.9.2020

58 Přijímá se od 1.9.2020 – pracoviště Pohraniční

59 Přijímá se od 1.9.2020

60 Přijímá se od 1.9.2020

61 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

62 Přijímá se od 1.9.2020

63 Přijímá se od 1.9.2020

64 Přijímá se od 1.9.2020

65 Přijímá se od 1.9.2020

69 Přijímá se od 1.9.2020

70 Přijímá se od 1.9.2020

71 Přijímá se od 1.9.2020 - pracoviště Pohraniční

72 Přijímá se od 1.9.2020

Výše uvedená registrační čísla bez označení pracoviště jsou děti přijaté na pracoviště Riegrova.

Vyvěšeno dne: 25.5.2020

Mgr. Bc. Kateřina

Zimmermannová

ředitelka školy

Vážení rodiče. Níže se můžete seznámit s tím, co by mělo vaše dítě před vstupem do MŠ umět:

ŠKOLNÍ ZRALOST ZAHRNUJE 3 SLOŽKY:

-          FYZICKOU ZRALOST

-          PSYCHICKOU ZRALOST

-          SOCIÁLNÍ A EMOCIONÁLNÍ ZRALOST

ŠKOLNÍ ZRALOST – znamená dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje dítěti s úspěchem si osvojovat školní znalosti a dovednosti, což souvisí s biologickým zráním a zralostí CNS.

Dítě ve třech letech měří mezi 90 – 100 cm a váží asi 13 až 16 kg.

CO BY MĚLO UMĚT TŘÍLETÉ DÍTĚ:

Pohybové schopnosti a jemná motorika

-          s jistotou chodí a běhá po nerovném terénu, dovede udržet rovnováhu, rádo tančí

-          již lépe koordinuje své pohyby (umí stát na jedné noze a skákat snožmo)

-          zlepšování zručnosti (zvládne přelít tekutinu z nádoby do nádoby nebo navléci korálky na šňůru)

-          kamarádí se s pastelkami – kreslí kruhy, začíná vytvářet „hlavonožce“ (tužku zvládne držet prsty)

-          pracuje s modelínou

-          postaví věž z deseti kostek

Dovednosti

-          dokáže se najíst samo lžící nebo vidličkou

-          napije se samo z hrníčku

-          umí používat toaletu a i v noci být bez plen

-          umí se samo obléci a svléci, popř. zvládá s dopomocí dospělého

-          rozvoj samostatnosti

-          má rádo společnost, zapojuje se do hry, občas již dokáže půjčit hračku kamarádovi

Vývoj řeči a myšlení

-          stavba věty je jednoduchá (slovní zásoba až 1000 slov)

-          pojmenovává obrázky, které vidí

-          zná své jméno a ví, jak se jmenují rodiče

-          ví, jestli je chlapeček nebo holčička

-          začíná zpívat písničky

-          pozná základní barvy

-          začíná řešit problémy, reaguje na pokyny dospělého

-          typická otázka „proč“

Na pravidelnou docházku dítěte do MŠ by hlavně měli být psychicky připraveni taktéž i rodiče, aby svým pohodovým a povzbuzujícím přístupem tak dětem umožnili snadnější vstup…

 

 

Vážení rodiče. 

Sdělujeme vám, že od 04. 05. 2020 se obnovuje provoz MŠ Riegrova a Pohraniční. Z hygienických důvodů je však  nadále  provoz omezený. Provozní doba je po - pá od 06.30 do 16.00 hodin. Třídu můžeme naplnit pouze do počtu 15 dětí, a proto prosíme rodiče o zvážení, zda umístění dítěte do MŠ potřebují (přednost budou mít děti zaměstnaných rodičů).  Prosím seznamte se s níže uvedenými pravidly, které je nutné striktně dodržovat. Předem děkujeme 

 

Pravidla pro rodiče a děti - provoz MŠ v době koronavirové pandemie

 

1. Vstup do MŠ je povolenou pouze se zakrytými dýchacími cestami (ústa, nos).

2. Provoz MŠ je upraven od 6.30 do 16.00 po-pá. Děti musí být v MŠ do 8.00 hodin. Po osmé hodině bude MŠ uzavřena. Bude probíhat dezinfekce přístupových prostor.

3. Při příchodu do MŠ bude rodičům i dětem změřena teplota, rodiče a děti si vydezinfikují ruce. V případě, že bude dítěti naměřena zvýšená teplota (nad 37 °C), bude odesláno zpět domů.

4. Rodiče připraví dětem k dennímu pobytu 3 čisté a vyžehlené roušky (v jedné dítě dorazí a dvě roušky předají učitelce na třídě). Při odchodu dítěte z MŠ budou roušky předány zpět zákonnému zástupci k vyprání.

5 Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ s rouškou.

6. Při nástupu dítěte do MŠ rodiče vyplní níže uvedené:

  • Čestné prohlášení o zaměstnání rodičů a uvedou zaměstnavatele pro rychlou komunikaci v případě nákazy.
  • Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte – opakovaně každé pondělí
  • Prohlášení, že se v rodině dítěte nenachází osoby, která patří do rizikové skupiny (starší občané, osoby se zdravotními problémy).

7. Všechny děti budou po obědě odpočívat na lůžku. V této době nebude probíhat předškolní výuka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ.

8. Pokud nebudou pravidla ze strany zákonných zástupců dodržována, nebude dítě přijato do MŠ.

 

Děkuje za pochopení  :-) 

online zapis

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Copyright © 2024 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.