foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

pondělí, 10 duben 2017 08:21

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v MŠ Riegrova a MŠ Pohraniční proběhne dne 11.5.2017 od 09.00 do 14.00 hodin.

 

TĚŠME SE NA VÁS :-) 

čtvrtek, 02 březen 2017 09:31

JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA ŠKOLKU - TIPY

TIPY PRO RODIČE, JAK SE PŘIPRAVIT NA ŠKOLKU

 • Dítě by se mělo ráno naučit obléct, nasnídat.
 • Pokud to jen trochu jde, je vhodné nechat dítě přes den nebo i přes noc u prarodičů nebo kamarádů, aby si zvyklo, že spí i jinde než doma. Udělejte z toho hru.
 • Dítě by mělo umět pozdravit, popřát dobrou chuť, poděkovat a poprosit.
 • Dítě by mělo umět chodit na záchod a umýt si po něm ruce.
 • Dítě by se mělo být schopné samo najíst.
 • Vyberte den nebo dny, kdy s dítětem budete chodit na procházku ke školce. Povídejte mu o tom, co uvidíte, s tím, že totéž se bude týkat jeho samotného (to, jak si děti hrají na zahradě, jak chodí na procházku apod.).
 • Zapojujte dítě do dětských skupin, podporujte ho v prosociálním chování, netolerujte agresivní projevy.
 • Dítě si do školky může brát jako ochranu talisman, hračku apod.
 • Pokud má školka adaptační program, využijte ho.
 • S blížící se docházkou je čas na rituály typu kupování bačkůrek, šití nebo koupení pytlíku na věci atd.
 • Plňte své sliby v běžném životě i po nástupu do školy – slib vyzvednutí po obědě by měl platit, stejně jako slib vyzvednutí odpoledne.
 • Loučení neprotahujte, vytvořte si jednoduchý loučící rituál v podobě hry, na který se dítě může těšit.
 • Upřímně si zkuste odpovědět na otázku, jaké pocity, myšlenky a představy se s tím, že vaše dítě půjde do školky, pojí. Máte z toho horší pocity vy, nebo vaše dítě?

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 5. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v jednoduchých matematických pojmech.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si pamatovat a vědomě se učit.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

online zapis

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2021 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.