foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

čtvrtek, 19 květen 2016 05:46

VÝSLEDKY ZÁPIS - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN II, RIEGROVA 454/12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO: 727 44 120

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Kateřinou Zimmermannovou, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 2, zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: Děti s níže uvedenými registračními čísly se od 01.09.2016 přijímají do Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace.

                 PRACOVIŠTĚ RIEGROVA PRACOVIŠTĚ POHRANIČNÍ
83 – PŘIJATO 102-PŘIJATO
07- PŘIJATO 44 – PŘIJATO
108-PŘIJATO 56-PŘIJATO
92-PŘIJATO 87-PŘIJATO
11-PŘIJATO 59-PŘIJATO
08-PŘIJATO 49-PŘIJATO
16-PŘIJATO 17-PŘIJATO
30-PŘIJATO 31-PŘIJATO
27-PŘIJATO 108-PŘIJATO
05-PŘIJATO 23-PŘIJATO
04-PŘIJATO 22-PŘIJATO
03-PŘIJATO 51-PŘIJATO
26-PŘIJATO 57-PŘIJATO
85-PŘIJATO 80-PŘIJATO
104-PŘIJATO 99-PŘIJATO
96-PŘIJATO 52-PŘIJATO
46-PŘIJATO 42-PŘIJATO
01-PŘIJATO 10-PŘIJATO
18-PŘIJATO 50-PŘIJATO
103-PŘIJATO 32-PŘIJATO
39-PŘIJATO 37-PŘIJATO
63-PŘIJATO 33-PŘIJATO
67-PŘIJATO 69-PŘIJATO
82-PŘIJATO 75-PŘIJATO
40-PŘIJATO 24-PŘIJATO
76-PŘIJATO 28-PŘIJATO
54-PŘIJATO 53-PŘIJATO
64-PŘIJATO  
29-PŘIJATO  
55-PŘIJATO  
12-PŘIJATO  
93-PŘIJATO  
61-PŘIJATO  
PRACOVIŠTĚ RIEGROVA PRACOVIŠTĚ POHRANIČNÍ
94-PŘIJATO  
02-PŘIJATO  
62-PŘIJATO  
21-PŘIJATO  
09-PŘIJATO  
86-PŘIJATO  
81-PŘIJATO  
105-PŘIJATO  
107-PŘIJATO  
45-PŘIJATO  
88-PŘIJATO  
100-PŘIJATO  
38   -PŘIJATO  
97-PŘIJATO  
15-PŘIJATO  
25-PŘIJATO  
91-PŘIJATO  
36-PŘIJATO  
34-PŘIJATO  
47-PŘIJATO  
78-PŘIJATO  
106-PŘIJATO  

Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

V Děčíně dne 19.05.2016                                                                         Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

                                                                                                                                             ředitelka školy

OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY - ŽLOUTENKA

     Vzhledem ke vzniklé panice po medializaci informace o výskytu žloutenky v Mateřské škole Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvkové organizaci, podává ředitelka MŠ oficiální zprávu k učiněním opatřením ve věci výskytu infekčního onemocnění /virová hepatitida typu A/ v zařízení.

     Dne 14.03.2016 jsem obdržela Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, kterým mi bylo uloženo učinit tato protiepidemická opatření : po stanovenou dobu od 05.03. 2016 do 23.04.2016 provádět průběžnou desinfekci všech prostor (třídy, chodby, WC), po stanovenou dobu platí zákaz všech hromadných akcí. Tato opatření se týkají I. pavilonu mateřské školy pracoviště Riegrova, který navštěvuje 70 dětí. Celkový počet dětí ve školce je 184. V současné době evidujeme dvě děti nakažené žloutenkou. Opatření provádíme dle rozhodnutí, proto není důvod k panice, která vzniká mezi veřejností.

Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ředitelka školy

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a ustanovení § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

Oznamuji

přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚČÍN II, RIEGROVA 454/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v době hlavních prázdnin:

Pracoviště Děčín II, Riegrova 454/12 přerušuje provoz v době

od 01.07.2016 do 05.08.2016.

Od 08.08.2016 do 26.08.2016 omezuje provoz na čtyři oddělení.

Pracoviště Děčín I, Pohraniční 455/34 přerušuje provoz v době

od 25.07.2016 do 26.08.2016.

Od 01.07.2016 do 23.07.2016 omezuje provoz na dvě oddělení.

Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ředitelka školy

online zapis

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Copyright © 2021 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.