foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

Stanovená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, vydaná ředitelkou příspěvkové organizace pro školní rok 2022/2023:

  1. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  2. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  3. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
  4. děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
  5. ostatní děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) bez ohledu na spádovou oblast.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

 

V Děčíně dne: 1.3.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Bc. K. Zimmermannová

pátek, 08 duben 2022 09:52

"Den otevřených dveří"

Vážení rodiče a děti.

 

Dne 20.04.2022 proběhne na obou pracovištích naší mateřské školy "Den otevřených dveří"

Sraz zájemců o prohlídku pracoviště Riegrova je v 9.00 hodin v areálu školy (konkrétní místo bude označeno).

Sraz zájemců o prohlídku pracoviště Pohraniční je v 10.00 hodin před vstupem do MŠ Pohraniční. Prosíme o dodržení konkrétních časů příchodu.

Vše je naplánováno tak, abyste v případě zájmu, stihli prohlídku obou pracovišť.

 

Program:

1. Seznámení se základními informacemi o MŠ (děti si budou moci pohrát ve třídě MŠ).

2. Poskytnutí základních informací k zápisu do MŠ.

3. Prohlídka interiéru a exteriéru MŠ.

 

Na Vaši návštěvu se těší                                                                                     kolektiv MŠ

                                                 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN 2021

Na základě ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a ustanovení § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

Oznamuji

Omezení a přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚČÍN II, RIEGROVA 454/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v době vánočních prázdnin 2021:

31.12.2021 přerušení provozu obou pracovišť mateřské školy (Riegrova a Pohraniční)

27.12., 28.12., 29.12. a 30.12. 2021 MŠ Riegrova uzavřena.

27.12., 28.12., 29.12. a 30.12. 2021 omezení provozu MŠ Pohraniční na jedno oddělení a dále zkrácení provozní

doby do 15.30 hodin.

Ve výše uvedených termínech budou přednostně umístěny děti rodičů, kteří chodí do zaměstnání a nemohou

mezi svátky čerpat dovolenou. Týká se to dětí z obou pracovišť MŠ

Předem děkujeme za pochopení                                                                                     Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová

                                                                                                                                                   ředitelka školy

online zapis

Duhový svět 77

Duhovy svet 77

Copyright © 2023 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.