foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

MŠ RIEGROVA DĚČÍN

středa, 14 duben 2021 13:26

Informace k otevření MŠ od 19.4.2021

 

Vážení rodiče. 

 

Od 19.4.2021 dojde k otevření škol v okrese Děčín. MŠ bude v provozu pro děti, které plní poslední povinný rok předškolního vzdělávání a dále pro děti, jejichž rodiče pracují  v profesích, které jsou uvedené v předchozí aktualitě.

 

Dle vládního nařízení se budou děti i zaměstnaci 2x týdně testovat. Je to pro nás pro všechny nová situace, a proto vás prosíme o pochopení a trpělivost. V naší MŠ se bude testovat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí např. až v úterý, tak bude otestováno ten den.  Test u dítěte provede zákonný zástupce pod dohledem zaměstnace MŠ. Nemusíte se ničeho obávat. Test je jednoduchý (návod byl zaslán prostřednictvím komunikačních kanálů), ale počítejte minimálně s 20ti minutovým pobytem v MŠ, neboť musíte počkat na výsledek. Testování bude probíhat dle rozpisu. Vytvořili jsme několik skupin dětí. Každá skupina se bude testovat v jiný čas (bližší informace o čase testování pro vaše děti zašlou třídní učitelky). Prostory MŠ nejsou velké a počasí nám zatím nedovoluje testovat venku. Prozatím jsme v MŠ vytvořili testovací místa, ale vejde se nám jen určitý počet dětí. V pondělí naastupuje do MŠ Riegrova cca 71 (19 dětí 1. pavilon a 52 dětí 2. pavilon) dětí a do MŠ Pohraniční cca 30 dětí, takže jsou děti rozděleny většinou do skupin po osmi.  Až se počasí zlepší, tak se bude moci testovat venku ve větším počtu, ale musíme vydržet.  Níže uvádím testovací místa:

MŠ Riegrova: 

I. pavilon - vstupní hala - maximální počet testovaných 8

II. pavilon - bývalá ředitelna na konci vstupní chodby - maximální počet testovaných 8

MŠ Pohraniční:

Místnost v suterénu MŠ - vstup zahradou - maximální počet testovyných 5

 

Předem děkujeme za vaši spolupráci i pochopení  :-)   

 

 

pátek, 09 duben 2021 15:37

Návrat do MŠ

Vážení rodiče.

Návrat předškoláků do MŠ se o týden odkládá. Předpokládaný nástup je 19.4. Bližší informace vám sdělíme prostřednictvím třídních komunikačních kanálů.

 

Od 12.4. se do MŠ mohou vrátit děti, jejichž rodiče pracují v níže uvedených oblastech:

 

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

V případě zájmu kontaktujte třídní učitelky nebo volejte 775474572. 

 

 

 

neděle, 28 březen 2021 11:19

Informace k uzavření MŠ

Vážení rodiče. 

Na základě vladního opatření zůstává MŠ i nadále uzavřena. Zatím do 9. 4.2021. Od 12.4. by měla být otevřena pouze pro děti, které plní poslední rok předškolního vzdělání (povinné vzdělávání), a to za podmínek, které vám dodatečně upřesníme. V případě dotazů volejte na číslo 775474572 (ředitelka školy). 

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví

online zapis

Zápis - ЗАПИС

zapis cizinec 2022

Duhový svět 63

duhovy svet 63

Duhový svět 80

duhovy svet 80

Copyright © 2022 MŠ RIEGROVA Rights Reserved.